2021’de Hayatımıza Giriyor: Genişletilmiş Gerçeklik (XR) Nedir?

31Bu teknolojiler endüstride, sanayide, uzay teknolojisinde, oyunlarda ve sosyal medya uygulamalarında dahil karşımıza çıktı. 

Gerçek ve illüzyonun sıklıkla sorgulanması sonucu

Teknoloji severleri ise 2021 için yepyeni bir heyecan bekliyor: XR yani; genişletilmiş gerçeklik teknolojisi.

Peki bu teknoloji neleri kapsıyor ve hangi alanlarda karşımıza çıkacak?

Genişletilmiş Gerçeklik- XR Nedir?

Genişletilmiş gerçeklik daha önceden duyduğumuz artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik ve karma gerçeklik teknolojilerinin bir araya getirilerek geliştirilmiş halidir. Bu teknolojinin anlaşılması için öncelikle diğer 3 teknolojiden bahsetmek faydalı olacaktır.

Artırılmış Gerçeklik (AR): Artırılmış gerçeklik, gerçek dünyadaki alan ve mekanların bilgisayar-görüntü sistemleriyle oluşturulan sanal nesnelerle zenginleştirildiği ve sanal nesnelerinin gerçekliğin bir parçası haline getirildiği teknolojidir. Bu konseptte görüntüleyici cihaz ile gömülü hedef yani gerçek alan taranır ve tanımlanır. Daha sonra bilgisayar yazılımları tarafından hazırlanan görüntü gömülü hedefe, sanal olarak, monte edilir ve artırılmış gerçeklik teknolojisine uygun olan cihazlar tarafından görüntülenir.

Sanal Gerçeklik (VR):Sanal gerçeklik teknolojisi ise gerçek dünyadaki alandan soyutlanarak sanal alana adapte olunan teknoloji türüdür. Bu teknoloji ile kullanıcı ile bulunduğu gerçekten alandan soyutlanarak teknolojisinin sanal olarak ürettiği-illüzyon alana geçiş yapar. 3 boyutlu bir teknoloji olan sanal gerçeklik- VR kişinin duyularına hitap ederek ona sanal alanda gerçekliği duyumsatır.

Karma Gerçeklik (MR): Karma gerçeklik fiziksel dünya ile gerçek dünyanın iç içe geçirilerek uygulandığı teknolojidir. Karma gerçeklik teknolojisi ile bilgisayar ve çevre etkileşimini bir araya getirerek hayal gücünün olasılıklarını zorlamaktadır. Karma gerçeklikte dijital alanda sanal nesneler ve gerçek nesneler bir araya getirildiği gibi, onların birbiriyle etkileşime girmesi de mümkün kılınır.

Yukarıda bahsettiğimiz teknolojilerin hepsinin bir arada sunulduğu teknolojiye genişletilmiş gerçeklik denilmektedir. Kısaca genişletilmiş teknolojiyi hem gerçek alana sanal nesne yerleştirilebilecek, hem gerçek alandan koparak sanal alana geçiş yapabilecek hem de gerçek ile sanalı birleştirebileceğiz.

Nerede kullanacağız?

Bu teknolojinin 2021 yılında bizlere ulaşacağı alanlar ise şöyle planlanmaktadır.

Pazarlama alanında: Daha önce artırılmış gerçeklik teknolojisinin pazarlama alanında sıklıkla kullanıldığına şahit olmuştuk. 2021 yılında karma gerçeklik teknolojisinin de bu alanda kullanılması bekleniyor. Böylece şirketlerin müşterilerine yeni ürünlerle sürükleyici bir şekilde etkileşime girme imkanı sunacak.

Eğlence alanında: 2019 ve 2020 yılında bilgisayar oyunu seven kişilerin gözde oyun alanı VR Roomlar olmuştu. Böylece sanal alan içerisinde, oyuncunun kendisi olarak, diledikleri oyunları oynayabilmiştiler. VR Room düşkünlerini yeni bir macera bekliyor diyebiliriz. XR sayesinde sanal alan içerisinde artırılmış gerçekliği de, karma gerçekliğinde yaşayabilecekler mi merak konusu…

Eğitim: 2020 yılı pandemi ile birlikte bize şunu öğretti: eğitimin teknolojik gelişmelerden ve dijitalden kopuk bir yaşam sürmesi imkansız. Teknolojiyle iç içe ilerleyen onu diğer sektörler kadar yakından takip eden bir eğitim modeli dünyamızın yeni planlarından biri. XR teknolojisinin de dünyanın birçok yerinde eğitim alanında hayata geçmesi bekleniyor. Tıp öğrencilerinin sanal hastalar üzerinde uygulamalı pratik yapması, mimar ve mühendislerin XR ile tasarımlar yapmaları planlar içinde.

Emlak: XR’ın emlak alanında da kullanılması, müşterilerin kiralayacakları ya da satın alacakları mülkleri sanal olarak görebilmeleri ve gezebilmeleri bekleniyor. 

Tasarlab