A Tipi Fon ve B Tipi Fon Nedir?

Belirli bir ücret ile yatırım gerçekleştirerek büyük kar elde etmek isteyenlerin ortak noktaları fonlardır. Fonların en büyük avantajı her yatırımcısının farklı stratejiye sahip olmasıdır. Böylece özgür bir ekonomi ve pazar stratejileri gelişmektedir. Peki, A ve B tipi fon nedir? Şimdi bundan bahsedelim.

A Tipi Fon Nedir? Nasıl Alınır?

A tipi yatırım fonu genellikle portföy değerinin %25’ini düzenli olarak Türk şirketlerinde bulunan hisse senetlerine yatırım sağlayan fonlara verilen addır. Hisse senetleri ağırlıklı yatırım olarak bilinmektedir. Portföy dağılımında ise hisse senedi ağırlığının fazla oluşu, fondaki risk ve getirinin yüksek olduğu anlamına gelmektedir. A tipi fon satın almak için ihtiyaç duyulan tek şey banka hesabınızın olmasıdır. İnternet üzerinden alım ve satış işlemleri gerçekleştirilmektedir.

A Tipi Yatırım Fonu Çeşitleri Nelerdir?

Hisse Fonu: A tipi fon çeşitlerinden en riskli olanıdır. Sebebi ise bu fonun en az %51’ini hisse senedinin oluşturmasıdır. Borsalardaki fiyat hareketliliklerine bağlı olarak risk açısından çok yüksek ancak kar marjı da en yüksek olan fondur.
Karma Fon: Oluşumu için en az iki sermaye piyasası aracı olması gerekmektedir. Neredeyse her piyasa aracından %20 fon bulundurma şartı vardır. Yatırım araçlarından söz edecek olursak: hisse senedi, döviz, sabit getirili menkul kıymet ve değerli maden gibi konulardan söz edebiliriz.
Değişken Fon: Portföy de içeriğe bağlı olmadan, yatırım araçları sınırlanmadan kurulan ve yönetilen A tipi fonudur. En çok kullanılan değişken fon örneklerine hisse senedi ve hazine bonosunu verebiliriz. A tipi Sektör Fonu, portföyün en az %51’lik kısmı bir sektörde faaliyet gösteren şirketlerin hisselerinden oluşmalıdır.

B Tipi Fon Nedir? Nasıl Alınır?

B tipi yatırım fonu aynı zamanda likit fon olarak da adlandırılmaktadır. Riski oldukça düşük olduğundan getirisi azdır. Genellikle vadesine 180 günden az bir süre kalmış temeli faiz getirisi olan fonlar olarak bahsedilmektedir. B tipi fonların asıl amacı ise yatırımcıları enflasyona karşı korumaktır. Fon alım ya da satım işlemleri internet bankacılığı üzerinden kolayca gerçekleşmektedir. Mevcut banka hesabınız ya da yeni açacağınız hesap üzerinden fon alım işlemini gerçekleştirmek mümkündür.

B Tipi Yatırım Fonu Çeşitleri Nelerdir?

B Tipi Likit Fon: Vadesine 90 günden az bir süre kalmış olan fonlardır. Kısa vadeli yatırım fonlarına örnek verecek olursak ters repo ve repodan bahsedebiliriz. Risk yok denecek kadar az olan bu fon tipi orta, uzun vadede hazine kağıdı veya hisse senedi bulundurmaz.
B Tipi Orta ve Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Yatırım Fonları: Minimum düzeyde %80’i özel sektör ya da kamudaki borçlardan faiz getirisi sağlayarak yatırım yapılan fon türleridir.
B Tipi Eurobond Araçları Yatırım Fonu: hazinenin ihraç etmiş olduğu dış borçlanma ile özel firmaların yurt dışına ihracını sağladığı döviz cinsi borçlanma araçlarına yapılan yatırımın tümüne verilen addır.
B tipi Uzun Vadeli Yatırım Fonu: Uzun vadeli olduğu için süresi 730 günden fazla olmalıdır. Bu fonların % 80’i kamu ve özel sektörden oluşuyorsa borçlanma araçlarına yapılan yatırım türü olarak tanımlanır.

A ve B tipi Fon Farkı Nedir?

Bu iki fon arasında belirgin farklar mevcuttur. A tipi likit fonlar genellikle hisse senedinden oluşmaktadırlar ve risk oranı yüksek olarak bilinmektedirler. Risk oranının fazla olması da aynı zamanda getirinin fazla olduğu anlamına gelmektedir. B tipi likit fonlar ise daha çok hazine bonolarından oluşmaktadır. Bu fonların riski düşük olduğundan getirisi de az olacaktır.

Tasarlab