Adli Yardım Nedir? Kimler Faydalanabilir?

Baro ve devlet, maddi durumu avukat masraflarını karşılamaya yeterli olmayan vatandaşlara adli yardım ve avukat desteği sağlamaktadır. Adli yardım ve avukat desteğinin detayları ise şöyledir:

Adli Yardım Nedir?

Adli yardım “Adil yargılanma” hakkı-ilkesinin bir yansımasıdır. Bu ilkeyle mali durumu yetersiz olan kişilerin dava açtıklarında ya da dava edildiklerinde temsil edilebilmeleri için adli yardım uygulaması gerçekleştirilmektedir. Bu uygulamaya göre mali durumu yetersiz olan kişiler dava harç ve masraflarından muaf tutulmakta ve kendilerine baro tarafından ücretsiz avukat desteği sunulmaktadır.

Adli Yardımda Avukata Ücret Ödenir mi?

Adli yardım kapsamında sunulan avukat destekleri aslında ücretsiz değildir. Fakat bu ücreti destek sunulan vatandaş değil baro karşılamaktadır. Avukatların çalışma tüzüğüne göre uygulanan asgari ücret tarifesi, adli yardım sunulan davalar için de geçerlidir fakat bu ücreti baro karşılamaktadır.

Bununla birlikte alt sınır olarak belirlenen asgari ücret piyasadaki meblağların fazlasıyla altında kalmaktadır. Yani avukat desteği sağlamayı kabul eden avukatlar da aslında birer gönüllü avukattır ve işlerini değerinin altında bir ücreti kabul ederek yapmaktadır.

Asgari ücretin ödenmemesi, alınmaması gibi bir ihtimal ise yoktur. Bu fiyatlandırma zorunludur.

Adli Yardımdan Kimler Faydalanabilir?

Adli yardımdan dava masraflarını, ödeme gücünden yoksun olan ve buna dayanak gösteren vatandaşlar yararlanabilir. Vatandaşlar iddia ve savunmalarında, geçici hukuki korunma taleplerinde ve icra takibinde, haklı oldukları yolunda kanaat uyandırmak şartıyla adli yardımdan faydalanabilir.
Fakat adli yardım her dava için geçerli değildir. Adli yargıda ve idari yargıda adli yardım sunulsa da ceza davalarında adli yardım sunulmamaktadır. Bunun sebebi bu davalarda adli yardım yerine zorunlu avukat atamalarının yapılmasıdır.
Şöyle ki;
Eğer ceza davasında dava açılan yani suçlu gösterilen tarafsanız ve 5 yılın üzerinde hüküm almanız söz konusu ise (alt sınır 5 yıl olmak şartıyla) avukatınız devlet tarafından atanmaktadır.

Adli Yardıma Nasıl Başvurulur?

Adli yardım için dava açmadan önce yargılamanın yapılacağı mahkemeye, dava açıldıktan sonra yargılamayı yapan mahkemeye; icra ve iflas takiplerinde takibin yapılacağı yerdeki icra mahkemesine, kanun yollarında ise kanun yollarına başvuru sırasında bölge adliye mahkemesine veya yargıtaya başvurulması gerekmektedir.

Daha sonrasında mahkeme yapılan başvurunun koşulları sağlayıp sağlamadığına, kısmi ya da tamamen karşılanması gerektiğine ya da gerekmediğine karar vermekte ve bu karara göre yardım sağlanmaktadır.

Adli yardım talebi reddedilen vatandaşların, kararın alındığı tarih itibariyle, 1 hafta içinde dilekçe ile itiraz etme hakları bulunmaktadır. Bu itirazdan sonra yardım başvurusu ve hakkında alınan karar tekrar incelenerek yeni bir karar alınır. İtiraz sonrası alınan adli yardım desteği ya da adli yardıma uygun olunmadığı kararı ise kesindir. Tekrar itiraz edilme hakkı bulunmamaktadır.

Tasarlab