Anti Money Laundering (AML) Nedir?

Bir gelirin yasal yollarla elde edilmiş olması aynı zamanda toplum düzeninin korunmasına da hizmet eder. Ağır suçlar karşılığında kazanılan paralar toplumun ve devletin güvenliğini tehdit eder. Bu yüzden her ülke kara para aklamaya karşı önlemler alır ve yasa dışı ticaret yapanlar için ortak mücadele yürütülür.

Anti Money Laundering (AML) Ne Demektir? 

Anti Money Laundering, Türkçe olarak kara para aklamanın önlenmesi anlamına gelir. Bu kavram; yasa dışı yollarla elde edilen paranın, yasal gelirler gibi gösterilerek gizlenmesini önleyici yasa, düzenleme ve prosedürlerin tamamını içerir. Kara para; yasa dışı yollarla, yasaklı madde tacirliğiyle, terörle ve kaçakçılıkla kazanılan paradır. Kamuyu, kurumları ve devleti tehdit eden yöntemlerle kazanılır. Suçluların başarılı olması yine devlet ve kamu aleyhinedir.

Kara para aklamanın önlenmesi için var olan ülke kanunlarımıza, yasal düzenleme ve prosedürlerimize ülke sınırlarımızdaki herkes uymak zorundadır. Anti Money Laundering hem Türkiye vatandaşları hem yabancı uyruklu kişiler için bağlayıcıdır.

Kara Para Aklama Nasıl Yapılır?

Kara para aklamanın temel amacı kazanılma şekli yasak olan paranın ve para kaynağının meşru bir kazanım gibi gösterilmesidir. Kara para genellikle paravan şirketlerle “meşru” gösterilir. Kara para, yüksek ölçeklerde elde edilen çok büyük nakit paralardır. Bu büyük miktarlar yasal aracı kurumlar olan bankalarda, yasal gelir kaynağı gösterilmeden işleme sokulamaz. Bu sebepler suçlular paralarına meşruiyet kazandırmak ve şüphe uyandırmamak zorundadır.

Bunun için genellikle kağıt üzerinde paravan şirketler ya da işletilen paravan şirket kurabilir. Ayrıca yasal şirketlerle ortaklık kurarak suç ortaklığı yapabilirler. Bunun önlenmesi için şirketlerin yasal işlemleri ve ticari işlemleri denetim altında tutulur. Kara para aklayanlar genellikle yasa dışı gelirlerini uyuşturucu ticareti ve silah kaçakçılığı ile elde ederler.

Kara Para Aklama Yöntemleri

Kara para aklamak için suçlular onlarca yöntem kullanır. Bunun için en yaygın kullanılan yöntem paravan şirketler kurmaktır. Ek olarak aşağıdaki yöntemler de sık sık tercih edilir.

Parçalama yöntemi: Para bütünlüğü bozulur ve yüksek miktardaki nakit parçalanarak dikkat çekmemesi sağlanır.

İnternet bankacılığı: Yasal bankalar çok tercih edilmese de bağımsız ağlar tercih edilebilir.

Şirinler Yöntemi: Parçalama yöntemi gibidir. Nakit parçalanır ve birden çok kişi tarafından işleme sokulur.

Kumarhane ve gazinolar: Gelir dengesi istikrarlı olmayan kumarhane ve gazinolar yasa dışı paraları aklamak için oldukça elverişlidir.

Kara Para Aklama Cezası

Türkiye’de kara para aklama suçunun cezası Türk Ceza Kanunlarında düzenlenmiştir. TCK 282 kara para aklama cezasını düzenleyen kanun maddesidir.

Bu maddenin ilk bendine göre suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçunda ceza mal varlığının hangi suç ile elde edildiğine göre verilir. Alt sınır 6 aydır. Öncül suçlar işlendiyse 3 yıldan 7 yıla kadar hapis ve 20 bine kadar para cezası verilir.

Maddenin ikinci bendine göre: Suçtan kaynaklanan mal varlığını değerlerini aklama suçunun işlenmesine iştirak etmeden, söz konusu mal varlığını bilerek kabul eden, bulunduran, kullanan ya da satın alan kişilere 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilir.

Maddenin üçüncü bendine göre: Suçun devlet memuru tarafından ya da belli bir meslek sahibi tarafından mesleğini icra ettiği anda işlenirse ceza yarı oranında artırılır.

Maddenin dördüncü bendine göre: Suç, örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenirse ceza 2 katına çıkarılır. Kara para aklama suçunda ağırlaştırılmış ceza alan bu kişiler ayrıca örgüt faaliyeti yürütmekten de yargılanır.

Tasarlab