Astroloji Aslında Nedir? Neden Bu Kadar Popüler Oldu?

Astrolojik tespitlerin gerçekliği, doğum haritalarının doğru olup olmadığı hala tartışılıyor olsa da astrolojinin gökbilimle birlikte gelişen bir alan olduğunu kabul etmeliyiz. Astrolojinin gerçeklikle ne kadar tutarlı olduğu hakkında kesin bir hüküm olmasa da gökbilimin bir uzantısı olduğu gerçektir. İlk Çağ’da insanların tarım faaliyetlerinde ve mevsim geçişlerini hesaplamak için gerçekleştirdikleri takvim çalışmaları gök bilimini ortaya çıkardı. Yıldızların, gezegenlerin, dünyanın ve güneşin hareketlerinin doğa ve mevsimler üzerindeki etkisini gören insanlık bu etkilerin kişi ve karakterler üzerinde de etkili olacağını düşündü ve astroloji ilmine yöneldi.

Elbette gök bilimin gelişmesi astrolojinin gelişmesine de etkili oldu. Gezegenler keşfedildikçe bu gezegenlerin doğum anındaki konumları hesaplanmaya başlandı ve bu konumlar harita üzerinde gösterilmeye başlandı.

Tarihten bu yana farklı medeniyetler farklı ölçeklerde burç hesaplamaları yaptı ve kendi burç takvimlerini oluşturdu. Çin medeniyeti, Mayalar, Hint Medeniyeti kullandıkları takvimlere göre burç hesaplamaları yaptı. Günümüzde ise en yaygın kullanılan astroloji türü batı astrolojisidir.

Yazının devamında astroloji türlerinden bahsedeceğiz.

Çin Astrolojisi Nedir?

Çin astrolojisinden bahsetmeden önce belirtmek gerekir ki Çinliler takvimi Türklerden öğrenmiş ve 12 hayvanlı Türk takvimini kendi kültürlerine uyarlayarak kullanmışlardır.
Bu sebeple 12 hayvanlı Türk takviminin izleri Çin astrolojisinde de görülmektedir. 12 hayvanlı Türk takvimindeki hayvan ibareleri ayları değil yılları temsil eder, gök ve doğa hesaplamaları yıllar üzerinden yapılırdır. Bu sebeple Çin astrolojisi de doğum ayı değil doğum yılını referans alarak burç hesaplaması yapmaktadır çünkü bu takvimde aylar değil yıllar esas alınmaktadır ve Çin astrolojisi de 12 hayvanlı türk takvimi gibi 12 ayrı hayvandan oluşmaktadır.

Bu astroloji temelinde doğduğunuz aya göre ejderha, yılan, at, keçi, maymun, fare, horoz, öküz, köpek, kaplan, domuz, tavşan burcu olabilirsiniz.

Maya Astrolojisi Nedir?

Mayalar da gökbilim ile uğraşan, takvim hesaplamaları yapan ve geleceğe dair öngörüleri olan bir medeniyetti. Buna göre burç hesaplamaları ve karakter analizi yapmakta; kişinin hayata geliş amacını, spiritüel temsiliyetini ve yapması gerekenleri yorumlamaktaydılar.
Maya astrolojisi en çok burcun yer aldığı astroloji türlerinden biridir. Onlara göre varlığı temsil eden 20 burç ve 13 galaktik ton bulunmaktadır.

Maya astrolojisi doğum anın 20 günlük ve 13 günlük iki ayrı döngüde hesaplamakta ve buna göre günlük burç, galaktik ton, trekana burcu ve yaşam ağacı kombinasyonu hesaplamaktadır. Buna göre kişiler 260 farklı kombinasyondan birine denk gelebilmektedir ve evrendeki konumları bu kombinasyonlara göre hesaplanmalıdır.

Hint Astrolojisi Nedir?

Hint astrolojisi günümüzde fazlasıyla kullanılan batı astrolojisi ile en çok benzerlik gösteren astroloji türüdür. Burçlar, burçların özellikleri benzerlik göstermekte fakat farklı spiritüel etmenlerle ele alınmaktadır. Örneğin Batı astrolojisinde yay; maceraperest, filozof ruhlu, özgürlüğü seven bir karakter olarak tanımlanırken Hint astrolojisinde “kendini keşfetmek” ile ilişkilendirilmiştir.

Hint astrolojisinin bir Batı astrolojisinden bir diğer farkı ise tarihleridir. Örneğin batı astrolojisinde burçlar 21 Mart tarihi ile başlamaktadır. Bunun sebebi 21 Mart’ın güneş karşısında dik konum aldığı, geceyle gündüzün eşit olduğu ve baharın başladığı gün olmasıdır. Şuan miladi takvim kullanıyor olsak da aslında eski takvimlerde yıl başlangıcının, yıl tazelenmesinin yaşandığı gün 21 Marttır. Fakat Hint astrolojisi dünyanın hareketlerini farklı bir bakış açısıyla ele alır ve batı astrolojisinin tarihlerini değiştirerek 14 Nisan’ı başlangıç tarihi gösterir.

Hint astrolojisinin bir diğer farkı ise Uranüs, Neptün, Plüton gibi gezegenleri uzak olmaları sebebiyle doğum haritalarına dahil etmemeleri ve burçların yönetici gezegenlerini genel olarak farklı atamalarıdır. Batı astrolojisinde ise bu gezegenlerin etkisi de burç yöneticiliği de kabul edilir.

Hangisine inanacağınız ise tamamen sizin seçiminizdir.

Batı Astrolojisi Nedir?

Batı astrolojisi günümüzde en yaygın kullanılan astroloji türüdür. Bu astrolojinin referans aldığı takvim ise Mısır Medeniyetinin Nil Nehri’nin döngülerini hesaplamaya çalışırken, ilk kez keşfettiği güneş takvimine dayanmaktadır.

Ek olarak belirtmek gerekir ki; Türkler de güneş takvimi kullanıyor fakat aylık döngülere değil yıllık döngülere göre takvim oluşturuyorlardı.

Güneş Takvimi ise yılı 12 aya ve 365 güne bölen, dünyanın güneş etrafındaki günlük ve yıllık hareketlerini hesaplayarak modern gök bilime ve astrolojiye yön veren en gerçekçi takvimdi. Daha sonrasında bu takvimin başlangıç tarihi Batı tarafından kültürel sebeplerle değiştirilmiş olsa da, Batı astrolojisi Güneş Takviminin günlük ve aylık başlangıç noktalarını referans almaktadır.

Kısaca şuan kullandığımız ve aslında güneş takvimi olan miladi takvim 1 Ocak tarihinde başlıyor olsa da güneş takvimine ve Batı astrolojisine göre yıl 21 Mart’ta başlar.

Bu astrolojiye göre 12 burç vardır. Şu an duyduğunuz ve genel olarak kabul görmüş burçlar Batı astrolojisinin temsilleridir. Batı astrolojisi aynı zamanda kişinin doğdu saat ve doğduğu konuma göre ay ve gezegen konumlarını da tespit ederek kişiye özel doğum haritası çıkarmaktadır. Bununla birlikte burçların yönetici gezegenleri olduğunu ve doğum haritasında gezegenlerin farklı evlere yerleştiklerini iddia etmektedir.

Astroloji Neden Bu Kadar Popüler Oldu?

Astrolojinin fazlasıyla popüler olma sebebine getirilecek en nesnel açıklama; yaşadığımız dönemde bilginin hızlı yayılıyor olması ve insanların kendilerini ve çevrelerini daha iyi tanıma-tanımlama isteğidir. Elbette burçların karakter ve kimlikler hakkında yaptıkları yakın ve tutarlı tespitler de bu konuda etkili olmaktadır.

Astroloji eğitmenlerinin ve danışanlarının artış göstermesi, astrolojik hesaplamaların bilimle birlikte gelişim göstermesi ise bu popülerliğin farklı sebeplerinden biri.

Tasarlab