Atelektazi Nedir? Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Akciğer rahatsızlıkları vücut sağlığını olumsuz etkileyen rahatsızlıklardan biridir. Farklı koşullarda ve ortamlarda bulunan kişilerin soluduğu hava sebebiyle akciğerlerde sorun çıkabilir. Bir akciğer rahatsızlığı olan Atelektazi hakkında detaylı bilgiyi yazımızda bulabilirsiniz.

Atelektazi Nedir?

Atelektazi, fiziksel bir tıkayıcı sebebiyle akciğerin tamamı ya da bir kısmına hava gitmemesi sonucu akciğerlerin bir kısmının şişememesi olarak tanımlanan bir rahatsızlıktır. Atelektazinin bir diğer tanımı ise; akciğerin bir bölümünün ya da tamamının büzüşerek sönmesi ve tekrar hava ile dolamaması olarak bilinmektedir.. Genellikle hayati öneme sahip olmamakla birlikte tedavi olunması gereken bir hastalıktır. Ayrıca ameliyat olan ve uzun süre yatan kişilerde bu rahatsızlık sıkça görülmektedir. Farklı bir sebebe bağlı olarak ortaya çıkan atelektazi şiddetli semptomlara da yol açabilir.

Atelektazi Belirtileri Nelerdir?

Atelektazi kabondioksit ve oksijen alışverişinin düzensizleşmesine yol açarak bazı durumlarda şiddetli ağrı ile kendini belli edecektir. Bazı durumlarda ise hiçbir belirti vermeyebilir. Akciğer tümörleri, göğüs travmaları, solunum yetmezliğine bağlı olarak da ortaya çıkabilir. Yabancı maddelerin solunum yoluna ulaşmasıyla birlikte solunum yolunun tıkanması sonucunda atelektazi meydana gelebilir. İlerleyen süreçte solunum sıkıntısı meydana gelmektedir. Atelektazi sebebiyle altta yatan sebepler farklı olabilir. Genellikle rastlanan belirtiler; nefes darlığı, öksürük, ateş yükselmesi, solunumda düzensizlik, halsizlik, nabızda hızlanma, göğüs bölgesinde ağrı, anksiyetedir. Özellikle solunumda düzensizlik yaratması ve bu durumun sıklaşması acilen bir sağlık kuruluşuna başvurarak tedavi olunması gereken bir durumdur. Bir de solunum yoluna yabancı bir madde kaçtığı hissedildiği anda muayene olunması şarttır. Çünkü soluk alıp verirken yaşanan sıklık ya da düzensizlik kişinin panik olmasına ve ani duygu değişimi yaşamasına sebep olabilir.

Atelektazi Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Atelektazi tanısı için akciğer filmi istenir. Altta yatan sebeplere bağlı olarak farklı testler istenmektedir. Gerekli durumlarda bronkoskopi istenebilir. Tedavinin amacı altta yatan sebebin ortadan kaldırılmasıdır. Tedavinin yönünü etkileyen bir diğer faktör ise atelektazinin akciğerlerin bir bölümünde mi yoksa tamamında mı görüldüğününaraştırılmasıdır. Yaygın olan tedavi yöntemlerinden biri pulmoner rehabilitasyon yani solunum fizyoterapisidir. Bu kapsamda çeşitli yöntemler ile fazla mukusun dışarı atılması ve nefes egzersizleriyle solunum kaslarının kuvvetlendirilmesi hedeflenir. Ayrıca akciğerlerde biriken mukus birikimi için sıvı tedavisi de uygulanabilir.

  • Mukolitik tedavi: Hava yollarında bulunan mukusun eritilerek temizlenmesini sağlayan bir ilaç tedavisidir.
  • Bronkoskopi: Soluk borusu ve bronşları görüntülemeye yarayan bronkoskopi aynı zamanda tedavi için de kullanılır.
  • Antibiyotik: Akciğer ya da solunum yollarında bulunan enfeksiyonlar için kullanılır.
  • Bronkodilatör ilaçlar: Bronşları rahatlatarak solunum alışverişini kolaylaştıran ilaçlardır. Antikolinerjikler ve metil ksantiner bronş rahatlatıcı ilaçlardır.
  • Tüp torakostomi: Akciğerde bulunan zarların arasında ki yapraklarda biriken fazla metaryallerin uzaklaşmasını sağlayan bir yöntemdir. Cilt üzerinden iğne yöntemi ile akciğer zarları arasında ki yapraklara ulaşılabilir. Eğer atelektazi tedavi edilmezse zatürre gibi enfeksiyonel durumlara yol açabilir. Zatürre çok ciddi rahatsızlıklara yol açabilen bir enfeksiyondur. Atelektazide akciğerde azalan oksijen kapasitesi solunum yetersizliğine yol açabilir ve dokuların, organların zarar görmesine sebep olabilir. Bu tür rahatsızlıkların teşhisi erken konulduğunda tedavi kolaylaşır. Ancak geç kalındığı takdirde akciğerlerde kalıcı hasara yol açabilir.
Tasarlab