Bedelli Sermaye Artırımı Nedir?

Şirket kasasına şirket sermayesini artıracak kadar para sokabilmek bütün firmaların ilgisini çeker. Bu işlem kimi zaman bedelli sermaye artırımı ile sağlanır.

Bedelli Sermaye Artırımı Ne Demektir?

Bir firma ana sermayesine denk düşen hisse senetlerinin bedellerinin ödenmesinin ardından, kurul kararıyla yeni hisse senedi çıkarma kararı alabilir. Bu yeni senetlerle firma sermayesinin artırılma işlemine de bedelli sermaye artırımı adı verilir. Bedelli sermaye artırımına giden şirket firma-şirket değerini ve hisse değerlerini de piyasada artırmış olur.  İşlemlerden para kazanan firma, kazandığı parayı şirket kasasına koyar. Bu işlemler sonunda hisse ortaklarının, hisse oranları da değişir.

Şirketin kasasına para sokan ve sermaye gereksinimlerini karşılayan bu işlem kimi zaman zorunlu kimi zaman isteğe bağlı olarak yapılabilir.    

Rüçhan Hakkı Nedir?

Bedelli sermaye artırımına giden firmanın ortakları kendi paylarına düşen oranda yeni hisse senedi alabilirler ve buna rüçhan hakkı adı verilir. İşlemler sonunda hisse oranlarının değişecek olması kimi ortakların işine gelmez ve paylarını korumak isterler. Rüçhan hakkını kullanmak istemezlerse borsada hakları satılabilir fakat bu durum hisse oranlarının azalmasına sebep olacaktır. Rüçhan hakkı en az 15 en çok 60 gün içinde kullanılabilir.

Rüçhan hakkı anonim şirketler için de geçerli olsa da kısıtlama koşulları farklı olabilir. Eğer anonim şirketin ortaklık sözleşmesine ilgili eklentiler yapıldıysa bedelli sermaye artışına gidilirken hissedarlar kısıtlanabilir. Bu sayede hisse piyasada daha yüksek primlere ulaşır.

Bedelli Sermaye Artırımının Hisse Fiyatlarına Etkisi

Bedelli sermaye artırımına gidilmesi hisse fiyatlarını da dolaylı olarak etkileyecektir. Yeni hisse senetlerinin piyasaya sürülmesiyle birlikte yatırımcılar bu durumun zorunluluktan kaynaklandığını ve şirketin risk altında olduğunu düşünebilir. Bu durum şirket hisselerine olan talebin yani varlık değerinin düşmesine sebep olacaktır. Fakat bahsettiğimiz bu düşüş yalnızca ilk etap için geçerlidir yani bir panik davranışının sonucudur. Uzun vadede hisse değerleri bedelli sermaye artışından olumlu etkilenir, şirketin ve şirket hisselerinin piyasadaki değeri artar

Bedelsiz Sermaye Artırımı Nedir? Neden Yapılır?

Bedelsiz sermaye artırımında, bedelliden farklı olarak şirketler finans kaynağı sağlayamazlar. Bu işlemde hisse senetleri ortaklar arasında bedel almadan dağıtılır. Herhangi bir satış yapılmadığı gibi hisselerin değerlenmesi ya da nakit artışı da söz konusu değildir.

Bedelsiz sermaye artırımının yapılma sebebi şunlardır:

  • Duran varlık satış kaleminden yapılmış olan sermaye artırımın vergi avantajı sağlar.
  • Şirketlerin enflasyon sonrası azalan sermayeleri güncellenir.
  • Bedelsiz sermaye artırımı bir çeşit “yer değiştirme” işlemidir şirket sermaye ve kaynaklarının artmasından çok var olanın güncellenmesini amaçlar.    
Tasarlab