Beyin Tümörü Belirtileri Nelerdir? Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Beyin, bedenin diğer organlarını yöneten ve tüm sistemin işlemesini sağlayan organımız. Bu organımızda yaşanan her aksaklık, bizleri hem psikolojik hem de fiziksel anlamda yoğun bir şekilde etkiliyor.

Beyin Tümörü Nedir?

Beyin tümörü iyi huylu ve kötü huylu olmak üzere ikiye ayrılır fakat ikisinin de oluşum şekli aynıdır. Tıpkı diğer organlarda olduğu gibi hücre bölünmesinin kontrolsüz gerçekleşmesi ile var olur. Hücre anormalliği olarak bilinen kontrolsüz hücre bölünmesinin sonucunda hücreler bir bölgede sıkışarak tümör halini alır. Anormal üreyen hücrelerin oluşturduğu tümör beyin organında yer alıyorsa bu tümöre beyin tümörü denir.

Beyin tümörleri yeni doğan, genç, yaşlı her insanda bulunabilir fakat her yaş grubu için erken teşhis önemlidir.

Beyin Tümörü Belirtileri

Büyüyen tümörler daha ilk zamandan beyin üzerinde baskı oluşturmaya başlar ve baskılar sonucu şiddetli baş ağrıları ortaya çıkar. Bunun yanı sıra tümörün bulunduğu bölgeye göre de semptomlar çeşitlilik gösterebilir. Aynı zamanda belirtmek gerekir vücudun tüm organ ve sistemlerini yöneten beyin organındaki tümörler bedenin diğer bölgelerinde de aksaklık yaratabilir, belirtiler o organlarda gözlemlenebilir. Beyin tümörü hastalığı bulunan kişilerde genel olarak gözlemlenen belirtiler ise şunlardır:

  • Şiddetli baş ağrısı
  • Bilinçte bulanıklık; anlama, hatırlama, aktarma aksaklığı
  • Çift görme
  • Denge ve yürüme bozukluğu
  • Bayılma atakları  (Genellikle epilepsi-sara krizlerine benzer)
  • Hissizlik, kol ve bacaklarda uyuşma,
  • Konuşma bozukluğu
  • Kişilik değişikliği, psikolojik farklılıklar
  • Hareket, mimik ve reflekslerin yavaşlaması, kesik kesik hale gelmesi

Beyin Tümörü Çeşitleri

Beyin tümörleri; birincil ve ikincil tümörler olmak üzere iki ana başlığa ayrılır. Birincil tümörler beynin herhangi bir bölümünde var olan kanserli hücrelerin oluşturduğu tümörleri, ikincil tümörler ise başka bir organda var olan anormal hücrelerin beyne taşınması sonucu oluşan tümörleri kapsar. Bununla beraber beyin tümörleri; bulunduğu bölgeye, kanserli olup olmamasına ve sinir sistemiyle ilişkisine göre birbirinden ayrılır. Bu farklılıkların sonucunda 30’un üzerinde beyin tümörü çeşidi bulunur.

İyi Huylu Tümör: Kanser belirtmeyen tümörlerdir. Genellikle beyin hücrelerinden kaynaklanmaz ve başka bir organ ya da doku tarafından taşınmış olur. Meningioma, nörinom, kolloid kist, epidermoid, hipofiz adenomu gibi iyi huylu beyin tümörü çeşitleri bulunur.

Kötü Huylu Tümör: Kanserli hücrelerdir. Beyin hücreleri tarafından oluşturulmuş ya da başka bir doku ya da organdan taşınmış olabilir. Genellikle mide, akciğer ve pankreastan taşınır. Kötü huylu tümörler iyi huylu tümörlere göre daha hızlı büyür.

Beyin Tümörü Tedavisi

Beyin tümörü tedavisi, tümörün durumuna göre üç farklı şekilde gerçekleştirilir.

Cerrahi Operasyon: Tümörün tamamını ya da bir kısmını çıkarmak için kullanılan tedavi yöntemidir. Cerrahi operasyonlarda biyopsi ile tümörün tipi öğrenilir ve mikrocerrahi yöntemiyle tümör çıkarılır. Bu sayede hem tümörün beyne uyguladığı basınç hem de semptomlar giderilir. Cerrahi operasyon iyi huylu tümörler için de  kötü huylu tümörler için de uygulanabilir.

Kemoterapi: Kemoterapi tedavisi hücrelerin anormal bölünmesini engellemek için kullanılan bir tedavi yöntemidir. Farmakolojik destekler ile sürdürülen bu tedavi yöntemi; kötü huylu tümörü bulunan kişilere uygulanır ve hastanın ömrünü uzatmak için bilinen en verimli tedavi türüdür.

Radyoterapi: Radyoterapi tedavisi de çoğunlukla kötü huylu tümörler için tercih edilir. Bu tedavi yönteminde de amaç; hücre bölünmesini kontrol altına alarak tümörü küçültmek ya da tamamen yok etmektir. Radyoterapi tedavisinde X ışınları ve gamma ışınları ile tümöre işlem uygulanır ve çevredeki dokulara zarar verilmez.

Hayat Sigortası ve Beyin Tümörü

Kanser belirten yani kötü huylu olan beyin tümörleri, riskli hastalıklar kapsamında hayat sigortası güvencesine dahil edilmektedir.

Cerrahi tedavi, kemoterapi, radyoterapi gibi tedavi süreçlerinde ekonomik güvence sağlayan hayat sigortaları; işsizlik gibi zorlu durumlarda da hastanın yanında olur. Bunun yanı sıra kanser ve beyin tümörü kaynaklı can kaybı halinde sigortalının ailesine tazminat (vefat teminatı)  ödenir.

 

Tasarlab