Bir Refaha Ulaşma Yöntemi: Aile İçi Bütçe Planlaması

Refah, sözcük anlamı olarak bolluk ve bereket içinde, iyi yaşamak anlamına gelmektedir; ancak bolluk içinde yaşama kavramı bir kesim için giderek zorlaşıyor. Diğer taraftan da bolluğun anlamı küreselleşen dünyada farklılaşıyor. Para giderek değerini kaybederken modern insana sahip oldukları yetmiyor…

Bu noktada sürdürülebilir bir yaşam tarzını benimsemek refahı sağlamak açısından belki de en mantıklı yol olarak karşımıza çıkıyor. Sürdürülebilirlik ve refah arasında karşılıklı bir ilişki olduğu ise bir gerçek. Örneğin bir aile içinde kredi kartlarını en yüksek borç seviyesine çekip, ihtiyaçlarınızı aslında henüz size ait olmayan paralarla karşılamayı, mesela kredi çekerek yaşamınızı sürdürmeyi seçebilirsiniz. Bu size belirli bir dönem için refah sağlıyor olabilir. Ancak bu şekilde bir yaşam tarzının sürdürülebilirliği sanıyoruz ki mümkün görünmüyor ve finansal bir güvenlik elde etmeyi hedefliyorsanız buna ulaşma ihtimalinizi azaltmış oluyorsunuz. 

Denetlenen bir aile bütçesi ise sürdürülebilir refaha ulaşmanızı sağlayan bir araç. Bir aile içi bütçe yönetimi planının hazırlanabilmesi için ise öncelikle ailenin bütçe ile ilgili hedeflerinin belirlenmesi gerekiyor. Her bireyin hayat boyu yapmak istediği şeyler, ulaşmak istedikleri hedefler vardır ve bunların yanında her kişi elbette ki yaşam kalitesini yükseltmek ister. Ancak genel geçer bir hedefler listesi örneği vermek gerekirse karşımıza aşağıdaki maddeler çıkıyor:

1 – Risklere karşı korunmak: Kişinin beklenmedik sağlık problemleri, kazalar gibi durumlara karşı tasarruf yapması ve var olan varlıklarını koruması öncelikli hedeftir. Çünkü her şeyin başı elbette sağlıktır; sağlığınız olmadan para sizi mutlu etmeyecektir. 

2 – Finansal güvenliğin sağlanması: Burada önemli olan ailenin temel ihtiyaçlarını karşılayabilir durumda olmasıdır. Bunun maddenin içine eğitim masrafları, belki bir ev sahibi olmak girebilir ve bu aşamada bu hedefte en az borç altına girerek hedefi gerçekleştirmek önceliklidir. 

3 – Yaşam standardının yükseltilmesi: Tatil, spor, eğlence ve hobilere ayrılacak maddi kaynak bu hedefe aittir. 

4 – Rahat bir emeklilik hayatı: Çalışırken yaşanan hayat standardının altına düşmeden geçirilecek bir emeklilik hayatını ifade etmektedir.

5 – Vasiyet planlaması: Var olunan varlıkların sonraki kuşaklara aktarımını içermektedir. 

Saydığımız hedeflerin bazılarına belki de ulaşamayacağınızı düşünüyor olabilirsiniz; ancak iyi bir planlama ile aile ekonomisinin sürdürülebilirliğinin sağlanması mümkün olabilir. Yazılı bir plan oluşturmak ve her bir hedef için ne kadar paraya ihtiyacınız olduğunu belirlemek güzel bir başlangıç olacaktır. Yazılı bir bütçe yapmadan miktarlar arasında kaybolmak oldukça kolaydır. Artık çoğu zaman yanımızda nakit para bile taşımıyoruz ve para giderek önemini, gerçekliğini yitiriyor; böylece para üzerindeki kontrol giderek yok oluyor.

Detaylı ve tüm aile bireylerinin hakim olduğu bir bütçe hazırlamak da oldukça önemli bir diğer ayrıntıdır. Birisine ‘’Çok harcıyorsun.’’ demek hem söyleyen hem de kendisine söylenen için hoş olmayan bir duruma neden olabilir. Özellikle iletişimde sorun yaşayan bir ailede sorunların daha da büyümesine neden olabilir. Para ile ilgili konuşmak tatsız bir iş olabilir; bu nedenle herkesin ailenin mali durumunu bilmesi hem bütçeyi kontrol etmede hem de iletişim problemlerini aşmada kolaylık sağlayabilir. 

Bu yazılı bütçeyi hazırlayabilmek için ise şu kalemleri kullanmak işinizi kolaylaştırabilir:

  • Aylık gelirinizin dökümünü yapın,
  • Aylık giderlerinizin dökümünü yapın,
  • Gelir gider karşılaştırması yapın,
  • Harcama alışkanlıklarınızı gözden geçirin,
  • “Borçtan kurtulmak’’ adında bir tasarruf kalemi ekleyin,
  • Acil ihtiyaçlar maddesini unutmayın. 
Tasarlab