Biyofilik Tasarım Nedir?

İnsanoğlunun doğaya olan bağımlılığını yenmesi genellikle ateşi kontrol edebilmesi (yakıp -söndürebilmesi) ile ilişkilendirilir. Oysa bu kontrol etme becerisi her ne kadar bir dönüm noktası olsa da ilerleyen zamanlarda insan, doğaya olan bağımlılığını giderek azaltmıştır. Yaptığı buluşlar, geliştirdiği beceriler, teknoloji ve mühendislik ile bilinen tarih boyunca günden güne ilerlemiştir.

İnsanoğlunun doğayla zıtlaştığı yaşam stili ise Sanayi Devrimi ile birlikte gelmiştir. Fosil yakıt kullanımı, mühendisliğin gelişmesi, endüstride kullanılacak kaynakların ileriyi düşünmeden çıkarılması, doğal kaynakların hızlı bir şekilde kirletilmesi, tüketimin artması Sanayi Devrimi ve kentsel yaşamın yaygınlaşması ile başlamıştır.

Fakat tüm bunlar insanın özünde doğanın bir parçası olduğu gerçeğini değiştirmemiştir.

 Her ne kadar insanlar kendini sık sık “doğadan kopuk bir canlı” olarak ifade etse de aslında onun bir parçasıdır. Var oluşu doğadandır ve yüzbinlerce yıl onun bir uzantısı olarak yaşamda kalmıştır. Diğer doğa unsurlarıyla bağlantı kurmuş, onlarla doymuş onlarla barınmış ve yine onlara karışmıştır.

Biyofilik Kavramı Nedir?

Yaşam ve yaşayan sistemlerin sevgisi anlamına gelen biyofili, doğal çevreyle kurduğumuz içsel bağ ile ilgilidir. Biyofili, her ne kadar yaptığımız buluşlar sonunda doğaya olan maddi bağımızı azaltmış olsak da, tarih boyunca gerçekleşen genetik aktarım sebebiyle doğaya güdüsel olarak bağlı olduğumuzu belirtir.

 Bu terim 1980’li yıllarda psikolog Edward O. Wilson tarafından yaygınlaştırılmıştır. Şehirleşmeyle birlikte metropol yaşama adapte olan insanların doğaya duyduğu özlemi ve gerekliliği anlatır.  

Biyofilik Tasarım Ne Demektir?

Biyofilik tasarım, biyofili kavramının bilincinde geliştirilen bir mimari yaklaşımdır. İnsanın doğaya, doğal olana ihtiyacını gözeterek hareket geçer ve mimari dizaynını bu ihtiyaçlar doğrultusunda gerçekleştirir. Doğal peyzajın yanı sıra havalandırma, aydınlatma gibi sistemlerde de sağlıklı bir çevre gözetir.

Bir başka deyişle Biyofilik tasarım, modern çevrede doğayla buluşmamızı amaçlar. Yeni nesil, betonarme yapıların içerisine doğanın ruhunu taşımayı amaçlar ve bina teknolojisinde sağlıklı tercihler yapar.

Biyofilik Tasarım İlkeleri Nelerdir?

Biyofilik tasarımın temelinde insan ve doğa birlikte yer alır. Yeni nesil, teknolojik, endüstriyel alanlarda doğanın sızabildiği hibrit mekanlar yaratmayı amaçlar. Bu yüzden yeşilden ve gökten sık sık faydalanır. Temel amacı doğaya yaklaşmak olduğu kadar insanı “endüstriyel mekanın” içine terk etmemektir.

  • Teknoloji, endüstri ve sanayinin ön plana çıktığı hatta doğayı katlettiği çağımız standartlarında kente dayalı yaşam alanlarımızda doğayla bağlantı kurmak.
  • Yapılı çevreye doğayı sızdırmak.
  • Doğal ışığı, yeşil alanı, organik malzemeyi hayata ve mekana katmak.
  • Kişilerin doğayla bağlantısını güçlendirerek, doğaya özlemini gidererek daha huzurlu ve enerjik olmasını sağlamak.
  • Çevreyi kirletmemek ve ekolojik dengeyi gözetmek.
  • Teknolojiyi, doğa ve insan faydasına kullanmak.
  • Parlak ve havadar hibrit mekan oluşturmak.
Tasarlab