Çocuk Gelişiminde Sanatın Etkisi

Sanat her insan için besleyicidir. Görsel sanatlar, ses sanatları, yazılı edebiyat ürünleri ve her bir sanat ürünü başka bir ufka başka bir anlayışa kapı aralar.

Tarih boyunca insan edimlerinden biri olan sanat, kimi zaman gerçeküstü hayalleri kimi zamansa yeryüzünün ve insanın kendisini konu alır. Anlatır, söyler, gösterir ya da çizer. Aklın, bedenin çok yönlülüğünü, kavrama ve eyleme yetisini, sınır tanımayışını sergiler.

Zihinsel gelişiminin henüz başlarında olan çocuklarda sanat yetişkinler üzerinde olduğundan çok daha etkilidir. Beyin lobları, mental becerileri gelişmekte olan çocukların erkenden sanata maruz kalması onların gelecek yaşamlarını da etkiler. Bu yazımızda sanatın çocuk gelişimine katkılarını konu alacağız.

Hayal Gücünün Genişlemesi

Hayal gücü yalnızca hayal etme, olmayanı düşleme kabiliyeti değil aynı zamanda olanı çok boyutlu idrak edebilme kabiliyetidir. Sanatla; kitapla, resimle, müzikle haşır neşir olan çocukların düşünce ufuklarının genişlemesi sebebiyle idrak potansiyelleri de artar. Bu sayede yeryüzünün, gerçeklik sınırlarının ötesine geçebildikleri gibi yeryüzünü ve gerçekliği de daha katmanlı ele alabilirler.

Sanat ve hayal gücünün bir diğer getirisi ise rasyonel düşünceye yatkınlaştırmasıdır. Hayal edebilen, boyut üstü düşünebilen çocukların matematik, geometri gibi rasyonel bilimlerde de başarı oranları yükselir.

Hayatı Olumlama Yeteneği

İnsan çok yönlü, koşullu bir canlıdır ve birçok duygu düşünceyi içinde barındırır. Fakat olumsuz duygulara, karamsarlığa teslim olma yani pesimistleşme yönelimi de vardır. Kendinden büyük olan sistem ve doğa insana karşı geldiğinde, ona daha fazla maddi ve manevi engel koyduğunda birey, bu sınırları, engelleri aşamayacağı düşüncesine kapılabilir. Sanat ise insana başka yolları deneyebilme, başka türlü düşünebilme cesareti ve yeteneği verir. Bu kabiliyetlere çocukluk çağında yani zihinsel gelişim çağında erişmiş olan çocuk hem bugünkü yaşamında hem gelecek yaşamında kendi çaresini, yöntemlerimi üretebilir. Hayat daha olumlu bakabilir.

İç Dünyanın Zenginleşmesi

İç dünyamız hem dış dünyayı tahayyül etme biçimimiz hem de ondan soyutlandığımız yerdir. Görsel, işitsel ve yazılı sanatla düşünmeyi ve duyumsamayı öğrenmiş, sanat sayesinde çeşitli duygu ve düşüncelere maruz kalmış çocuğun iç dünyası zengin, renkli bir yer haline gelir. Başka bir şekilde anlatmak gerekirse: bir çocuğun benliği bahçe olsaydı orada 4 mevsimi yaşamayı sanatla öğrenirdi.

Kendini Daha İyi İfade Eder

Sanat kültürel ve zihinsel bir aktivite olduğu kadar bir ifade biçimidir. Sanat yapan kişi kendini, benliğini, duygu ve düşüncelerini sanat ürünüyle ifade eder. İmgelere, seslere, kelimeye anlam yükler ve o anlam aracılığıyla bir diğer insana erişir. Sanatın çocuk üzerindeki bir diğer etkisi de bu duyu ve düşünceleri, ifade yöntemlerini idrak etmiş olmasıdır. Sanatçının ifadesini anlayabildiği gibi kendi ifade yöntemlerini çeşitlendirmeyi de öğrenir.

Başarı Oranını Artırır

Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi sanat zihinsel bir aktivitedir. Bedenle, uzuvlarla, sesle, materyallerle üretiliyor ve sunuluyor olsa da en baştan zihnin ürünleridir. Sanat görüşü olan çocukların zihnini kullanma potansiyelleri de daha yüksektir. Çocuğun rasyonel ve gerçeküstü düşünebilme potansiyeli geliştiği gibi realist düşünme ve akıl yürütme yöntemleri de gelişir. Matematik, geometri gibi bilimlerin yanı sıra sosyal bilimlerde de daha başarılı olabilir.

Tasarlab