Dijital İkiz Nedir? Faydaları Nelerdir?

Bir dijital ikiz bir objenin, ürünün, hizmetin veya bir sistemin sanal bir modelidir.

Diğer bir deyişle, dijital ikizler fiziksel bir objenin sanal ortama net yansıtılmasını sağlayan modellerdir. Yani fiziksel dünyadan bir şeyin tıpatıp sanal ortama yansıtılmasıdır. Sanal modeli oluşturan obje, her şey olabilir: Araba, rüzgâr türbini, jet motoru, herhangi makine, hatta bina veya şehirlerin bile dijital ikizleri yapılabilir.

Dijital ikiz yapıldıktan sonra bir simülasyon ortamında etkililiği ve performansı test edilebilir. Bu ikizler, gerçek fiziksel halinden elde edilen verilere maruz bırakılır ve bu veriler yapay zekâ tarafından işlendikten sonra sanal modelin üzerinde simülasyon gerçekleştirilir. Bu sayede dijital ikizin davranışları simüle edildikten sonra gerçek model hakkında da çalışma şekli, farklı ortamlardaki tepkileri, vb. birçok bilgi elde edilebilir.

Bu sayede üretime geçilmeden dijital ikiz üzerinde farklı durumlar ve koşullar denenebilir. Ayrıca üretim olmadan ürün testleri yapılabilir bile.

Dijital İkizin Faydaları Nelerdir?

Dijital ikizler bir sürü farklı alanda senelerdir rol alıyor ve şu anda endüstrideki en hızlı büyüyen konseptlerden biri. 2025 yılına kadar sektör değerinin 35.8 milyar dolara yükseleceği tahmin ediliyor. Bunun sebebi dijital ikizlerin oldukça faydalı araçlar olmaları. Bu faydalardan bazıları:

Daha İyi Finansal Kararlar Alınmasına Yardımcı Olurlar: Dijital ikizler sayesinde üretim öncesi kullanılan sanal modeller, malzeme, iş gücü vb. maliyetlerin öngörülmesine büyük fayda sağlarlar.

 Kazaları Azaltırlar: Birbirinden farklı bir sürü durumu ve ihtimali simüle etmeye yaradıkları için, iş yeri kazalarını azaltmakta etkilidirler.

Gelecekte Ortaya Çıkabilecek Bazı Sorunları Öngörebilirler: Dijital ikizlerin üzerlerinde yapılan testlerle gelecekte çıkabilecek sorunlar öngörebilir, ürün hataları azaltılabilir ve üretim hızlandırılabilir.

Üretim Süreçlerinin İyileştirilmesine Katkıda Bulunurlar: Dijital ikizler simülasyonlarını gerçek verilerle gerçekleştirdiğinden üretim sürecinin verimini arttırır, gelişme sağlanabilecek alanların öngörülmesine yardımcı olurlar. Bir planın, ürünün veya ikizi oluşturulan herhangi bir tasarımın yeterliliğini, kalitesini, maliyetini ölçmek için dijital ikizler ideal araçlardır.

Dijital ikizlerin fiziksel bir varlığı dijital ortamda oluşturabilmesi için, çeşitli teknolojilere ihtiyaç duyulur.

Dijital ikizler, işlerini gerçek dünyadan elde edilen bilgi ve verilerle yapabilir. Bu nedenle, öncelikle bu verilerin alınması gerekir. Bu genellikle çeşitli sensörler ve IoT (Internet of Things) aracılığı ile yapılır. IoT, sensörler, yazılımlar ve diğer teknolojilerle donatılmış fiziksel nesnelerden oluşan bir ağdır. İnternete bağlıyken, başka cihaz ve sistemlerle gerçek zamanlı veri alışverişi yapabilirler; bunu yaparak bir sürecin nasıl iyileştirebileceğini görmek için analiz edilebilecek verileri toplayabilir. Simülasyonlar da dijital ikizlerin önemli bir kısmıdır. Bir sistemin gerçek hayatta nasıl tepkiler vereceğini asıl gösteren onlardır.

Dijital İkizler Nasıl Yapılır? Dijital İkiz Yaratmanın Üç Adımı

Bir dijital ikiz yaratmayı, en basit üç adıma indirgeyebiliriz: Dizayn, operasyon ve büyüme

Dizayn: Dizayn yapılırken, öncelikle seçilen fiziksel modeli dijital ikize entegre edebilmek için ihtiyaç duyulan etkinleştirme teknolojisi seçilmelidir. Bunun amacı IoT cihazlarından gerçek zamanlı veri akışı ve kurumsal sistemlerdeki operasyonel ve işlemsel bilgiler arasındaki entegrasyonu sağlayabilmektir. İhtiyaç duyulan cihazlar, 3 boyutlu modelleme için gerekli programlar vb. kararlar bu adımda alınır.

Dizayn adımında dikkat edilecek başka bir husus, ikizi yapılacak objenin bilgi türünü, bunlara nasıl erişebileceğini ve nasıl kullanılacağını anlayabilmektir. Bilgilerin sistemler arasında hızlı ve etkin şekilde değiş tokuşunun yapılabilecek ve yeniden kullanılabilecek şekilde yapılandırılması önemlidir.

Operasyon: Bu adımda dijital ikizin görevi ve fonksiyonu belirlenir. İkiz sadece gözlem mi yapıyor, yoksa gerçek modeli kontrol edip değiştirebiliyor mu? Gerçek modelden veri alınmasıyla öngörücü bakım mı yapıyor?

Bu tarz ve daha bir sürü farklı görev arasından ikize atamak istenilen seçildikten sonra, geriye yalnızca gerçek model üzerinde kullanılacak cihaz tiplerini seçmek kalıyor. Seçilen cihaz, modelden alınan bilginin işlenmesinde büyük önem taşır, bu nedenle bu seçim dikkatli yapılmalıdır; çünkü gerçek modelden alınan veriyi etkileyebilir. Örneğin yüksek kalitede sonuçlar için, IoT cihazlarından gelen verinin kalitesi garanti altına alınmalıdır.

Büyüme: Her dijital ikiz ilk kullanılmaya başlandığında daha küçük çaplı görevler yapar. Örneğin gerçek modelin bir parçasını gözlemlemek gibi fakat zamanla yayılır ve büyür. Bu genelde iki şekilde olur: küçük başka dijital ikizlerin birleştirilip bütün gerçek modeli yansıtmasıyla veya var olan bir dijital ikize daha kapsamlı beceriler eklenmesiyle. (simülasyon vb.) 

Dijital ikizler, gelecekteki performans sonuçlarıyla ilgili oluşturdukları veriler ile ürün tasarımında ve araştırmada firmalara normalden çok daha etkili sonuçlar sunabilir. Bu imkanlarla, projelerde veya üretimle ilerlemeden önce gerekli iyileştirmeler yapılabilir. Bu nedende özellikle dijital çağda dijital ikizler küçümsenmemeli ve kesinlikle her firmanın hâkim olduğu bir alan olmalıdır.

Tasarlab