Finansal Kontrol Yaptırmanın Gereklilikleri Nelerdir?

Şirketlerde operasyonel süreçleri daha verimli hale getirmek ve finansal hedeflere ulaşmayı sağlamak için finans kontrolü sistemi kullanılmaktadır. Şirketin fiili sonuçlarını analiz edilerek kısa, orta ve uzun vadede hedeflerine ulaşmasını sağlamak finans kontrolünün temel amacıdır ve günümüzde her şirketin uyguladığı bir sistemdir.

Finans kontrolü ne işe yarar?

Finans kontrolü ile muhasebe finans bölümünde yapılan kontrol ve sonrasında yapılan ayarlamaları izleyebilirsiniz. Böylece anormallikleri, tutarsızlıkları, usulsüzlükleri veya öngörülmeyen değişiklikleri tespit edebilirsiniz. Bu sistemle raporların doğruluğunu teyit eder, fiziksel ve maddi kaynaklarınızı korur ve sahtekarlığı önleyebilirsiniz. Kısaca finans kontrolü bir iç denetleme prosedürüdür. Bu denetlemelerle ön görülmeyen aksilikler azalır ve finans hedefleri ile sonuçları daha tutarlı hale getirilir.

Bu denetlemeler ve planlamalar ile birlikte şirketin büyümesinde ve karlılığında da büyük rol oynar. Planlı, denetlenen ve hedefe yakın duran finans ve organizasyon şirketin başarılı olmasını sağlamakta ve büyümesine ön ayak olmaktadır.

Finans kontrol uzmanı ne iş yapar?

Finans kontrol uzmanı iş sahasında aktif çalışan ve şirketin finans, muhasebe işlerinin minimum hata ile çalışmasını sağlayan kişidir. Temel amacı şirketin karlılığı, prosedüre uygun raporlama ve dosyalama ve olası kayıpların önüne geçmektir.
Finans kontrol uzmanı bir diğer adıyla finans kontrol uzmanının temel görevleri şunlardır:

 • Şirketin tüm yatırımlarını ve hesaplarını kontrol etmek.
 • Aylık yıllık raporlar oluşturarak şirketin finansal eğilimlerini ve sonuçlarını tahmin etmek.
 • Muhasebe ve finans işlerini takip ederek dahili raporları gözden geçirmek.
 • Nakit akışına yön vermek.
 • Muhasebe ve finans bölümlerindeki, stajyer ve asistan dahil, tüm çalışanlarını yönetmek ve denetlemek.
 • Yöneticiliği gereği finans ekibini motive etmek ve sağlıklı iş akışı için yönlendirmeler yapmak.
 • Muhasebe sisteminde iyileştirme yöntemlerini takip etmek ve bunu şirket bünyesine katmak.
 • Veri toplama, raporlama ve hesaplamalardaki hataların önüne geçmek için yöntemler geliştirmek.
 • Tüm finansal işlemleri denetlemek. Dosyalama, kayıt ve raporlama sistemini hatasız hale getirmek.
 • Devlet düzenlemeleri ve mevzuata uyum sağlamak için raporlama sistemleri uygulamak.
 • Finans kontrolüne ne zaman ihtiyaç duyarsınız?

  Aslında finans kontrol her şirketin temel amaçlarına seslenmektedir. Finans sisteminin tertipli ve hatasız olması, beklenen ve gerçekleştirilenin tutarlılık göstermesi, maliyet ve kar fırsatlarını yakalamak, çalışanların motive olması gibi birçok konu finans kontrolünü kapsamaktadır.

  Fakat finans kontrolün zorunluluk haline geldiği durumlar da vardır. Bunlar:

 • Şirketinizde usulsüzlük ve sahtekarlıktan şüpheleniyorsanız
 • Hedeflediğiniz karlılığa ya da satışlara ulaşamıyorsanız
 • Maliyet hesaplarınız hatalı ise
 • Ödeme aksaklıkları yaşanıyorsa
 • Hesapladığınız ödemelerde fazlalık tespit ediyorsanız
 • Finans kontrolü yapmanız ve muhasebe işlerinizi-evraklarınızı denetlemeniz gerekmektedir
 • Bununla birlikte

 • Şirketinizi büyütmek istiyorsanız
 • Finans ve operasyonel süreçlere hız kazandırmak istiyorsanız
 • Karlılık oranını yükseltmek istiyorsanız
 • Aksaksız, mükemmeliyetçi bir sistem istiyorsanız da finans kontrolüne ihtiyacınız olacaktır.
 • Tasarlab