Finansal Okuryazarlık Seviyemizi Nasıl Geliştirebiliriz?

İnsanoğlu tarih boyunca elde ettiklerini yarının garantisi haline getirmenin bir yolunu aramıştır. Avladığı yiyecekleri, topladığı mahsulü muhafaza etmek, planlı tüketmek, eline geçen varlıkları koruyup işleyerek bir barınağa ya da refah aracına dönüştürmek. Tüm bunları yapmasının sebebi yaşamını devam ettirmek ve risk altında ya da tehlike altında hissettiği koşullarda kendi güvencelerini oluşturmaktır. Fakat zamanla elindeki enstrümanların gelişmesi, çeşitlenmesi ona yeni yöntemler ve kavramlar kazandırmıştır.

Tasarruf, borç, yatırım, bütçe, emeklilik, ödeme planı ve finansal okuryazarlık gibi birçok kavram kendi ölçeklerimiz dahilinde hayatlarımızı güvence altına almanın yollarını aramaktır.

Finansal Okuryazarlık nedir?

Finansal okuryazarlık kişilerin bütçe yapabilme, borç alma, tasarruf yapmak, yatırım yapmak gibi kavramlar hakkında bilgi ve farkındalık sahibi olmasıdır. Fakat bu bilgi ve farkındalık, finansal okuryazarlık için başlı başına yeterli değildir. Bildiklerini hayata geçirebilmesi, gündelik ekonomisine finansal okuryazarlık farkındalığıyla yaklaşması da önemlidir.

Finansal okuryazarlığın üç temel unsuru vardır:

Finansal bilgi: Bireylerin finansal kavramlar hakkında bilgi sahibi olmasıdır. Sigorta, tasarruf, borç, emeklilik, yatırım, bütçe, finans, ödeme planı, kredi, basit ve bileşik faiz, enflasyon, risk, kar, getiri, varlık, vade vb. gibi birçok kavramın ne olduğunu bilmesi gerekir.

Finansal tavır: Kişinin bilgilerini tavır ve yaklaşımlarına dökebilme halidir. Örneğin alışverişlerinde tasarruf kavramını düşünebilmesi ve borç alırken bütçesini göz önünde bulundurarak ödeme planı oluşturabilmesidir.

Finansal davranış: Kişinin bir finansal okuryazar olarak yaşayabilmesi, bilgi ve yaklaşımlarını eyleme dökebilmesidir. Ölçeklerine göre harcama yapması, tasarruf yapması, emeklilik planı oluşturması vb.

Finansal Okuryazarlık Ne İşe Yarar?

Finansal okuryazarlık her şeyden önce kişilerin yaşadığı bütçe problemlerine çözüm üretebilmesini, kaynaklarını yönetebilmesini sağlar. Finansal okuryazarlık kişilere aşağıdaki beş temel unsuru kazandırır:

  • Finansal kavramlarla ilgili bilgi sahibi olmasını sağlar. Kavramların ne işe yaradığını, nasıl gerçekleştirilebileceğini ve çeşitli olanakları öğretir.
  • Finansal kavramlarla düşünme, finansal kavramlarla iletişim kurma yeteneği
  • Finansal yönetim, kişisel bütçesini yönetme becerisi
  • Finansal kararlarını bütçesine ve gelecek planına uygun şekilde verme becerisi
  • Gelecek planı oluşturma

Bu beş unsurun yanı sıra finansal okuryazarlık kişilerin maddi olarak daha rahat hissetmesini ve finansal davranışlarını kontrol altına alabilmesini daha öngörülü olmasını da sağlar. Planlı ve bütçeyle uyumlu yaşam ekonomik olarak daha rahat hissetmesine de yardımcı olur.

Finansal Okuryazarlık Nasıl Öğrenilir ve Geliştirilir?

Finansal kavramlarla günümüz koşullarında sık sık muhatap olduğumuz ve hayatımızın içinde yer aldığını düşündüğümüzde finansal okuryazarlığı öğrenmenin pek de zor olmayacağı söylenebilir. Finansal okuryazarlığını geliştirmek isteyen kişiler bunun için eğitim veren kurslara katılabilirler. Başka bir seçenek olarak finansla ilgili paylaşım kanallarını takip ederek, okuma yaparak da pratik bilgilerini geliştirebilirler. 

Tasarlab