Fitoremediasyon Teknolojisi İle Ekolojik Denge

Orantısız kaynak kullanımı endüstri, petrol, aşırı tüketim ve yüksek nüfus ekolojik dengenin sarsılmasına ve kaynakların kirlenmesine sebep olabiliyor. Bununla birlikte insanoğlunun bu alışkanlıkları doğaya zarar verirken doğanın bir parçası olan ve ondan beslenen kendisine de zarar veriyor.

Ekolojik dengeye verdiğimiz hasarlardan insanlar olarak bizler de etkileniyor ve biyolojik, kalıtımsal, fiziksel deformasyona uğruyoruz.
Bu noktada iyileştirici ve arındırıcı yeni teknolojiler geliştirebiliyor olmamız ise en büyük avantajımız. Fitoremediasyon teknolojisi verdiğimiz zararı telafi edebildiğimiz teknolojilerden biri.

Fitoremediasyon Teknolojisi Nedir?

Fitoremediasyon teknolojisi topraktan ağır metalleri, organik ve inorganik kirleticileri arıtma teknolojisidir. Bu teknolojide bitkiler kullanılarak toprağın temizlenmesi sağlanır. Bu sistem ile besinlerimizin yetiştiği topraklar arıtılarak soframıza ağır metallerin ve çeşitli kimyevi kirliliğin gelmesi önlenir.
Fitoremediasyon teknolojisi uygulanabilirliğine ve süreç bazına göre gruplara ayrılır. Bu gruplar şu şekilde tablo haline getirilmiştir.

Fitoekstraksiyon: Petrol ürünleri ve hidrokarbonlar sebebiyle kirlenmiş olan toprak ve yeraltı suları bitki kökleri yardımı ile temizlenmektedir. Kirletici olan unsurların yoğunluğu sebebiyle bu yöntemde direnci yüksek olan bitki kökleri kullanılmaktadır.
Fitostabilizasyon: Fitostabilizasyon yöntemi rizofiltrasyon yöntemi ile paralel ilerlemektedir. Rizofiltrasyon yeraltı suyundan radyoaktif kirleticiyi arıtırken fitostabilizasyon aynı maddeyi topraktan arıtmaya çalışmaktadır. Böylelikle radyoaktif kirleticinin yeraltı suyuna inmesini de önlemeye çalışmaktadır. Bu yöntem daha çok erozyona yatkın alanlarda gerçekleştirilir ve toprak kayması gibi doğal afetlerin önüne geçmeye çalışılır. Fitostabilizasyonda yüksek konsantrasyon kapasiteleri ve geniş köklü olmaları sebebiyle hibrid kavak ve çim kökleri kullanılmaktadır.
Rizofiltrasyon: Bu yöntemde radyoaktif unsurlarla kirlenmiş olan yeraltı suyu arıtılmaya çalışılmaktadır. Diğer yöntemlerden farkı ise filtreleme sistemi iyi gelişmiş olan bitkilerin kullanılmasıdır. Arıtma işlemi öncesinde ise farklı bir ortamda bitkilerin kirleticiye adapte olması sağlanmaktadır. Arıtma sonrası kirletici unsur bitkilerin kök yüzeylerinde absorbe edilir ve işlevini tamamlamış olan bitki güvenli bir şekilde yok edilir.
Fitodegradasyon: Fitodegradasyon metodu ile yeraltı suyundaki organik kirleticilerin yapısı bozulmakta ve ayrıştırılır. Bu yöntemde kullanılan bitkiler kirleticileri absorbe ederek onların yapısını hasara uğratır. Fitodegradasyon yönteminde organik kirleticiler gibi petrol, cephane atıkları, patlayıcı atıkları gibi kirletici unsurlar da temizlenmektedir.

Topraktaki Ağır Metallerin Giderilmesi

Doğal afet, kuraklık, kirlilik gibi birçok sonuca varan topraktaki ağır metal kirliliği insanoğlu olarak bizlerin de can sağlığını tehdit etmektedir. Hem doğanın hem de bizlerin hasara uğradığı endüstri çağında yaşam alanımız, doğal güzelliğimiz ve sağlığımız tehdit altına girebiliyor. Öyle ki topraktaki ve yeraltı sularındaki ağır metalleşme önce doğanın yapısını hasara uğratıyor. Bu vesileyle kirlenen ya da deforme olan su ve topraklardan sağladığımız besin kaynakları da kirli ve toksik bir hale bürünebiliyor.
Ağır metal içeren topraklarda yetişen sebze meyveler içerisindeki toksik orana göre ani zehirlenmelere ya da uzun süreli maruz kaldığımızda kalıtsal hastalıklara sebebiyet verebiliyor. Topraktaki ağır metallerin ıslah edildiği fitoremediasyon teknolojisi ise hem doğanın hem de bizlerin sağlıklı kalmasına olanak sağlıyor.

Ekolojik Dengeye Katkıları

Fitoremediasyon teknolojisi ekolojik dengenin her alanında fayda göstermektedir. Yeryüzünün temel elementlerinden olan toprak ve suyun arıtılması yeryüzünde yaşayan her canlının dengeli ve sağlıklı bir yaşam sürmesine olanak sağlamaktadır.
Toprak üzerinde yaşayan ve su kullanımı sağlayan her canlının hayatını etkileyen bir sistemdir.
Fakat belirtmek gerekiyor ki fitoremediasyon oldukça yeni bir teknolojidir. Gelişim safhasında olan bu teknolojinin maliyeti ile birlikte uygulama aşamasında karşılaştığı iklim şartları ve metallerin faydalılık durumu göz önüne alınıyor. Bununla birlikte metal yükünü azaltan ve gövdesinde depolayan bitkilerin yok edilme süreci de meşakkatli ve önemlidir. Bu bitkilerin yok edilme aşamasındaki korunaklılık ekolojik denge üzerindeki etkide de belirleyici olmaktadır.

Tasarlab