Ichigo Ichie Felsefesi Nedir?

İnsanı doğadaki diğer canlılardan ayıran bir özelliği de mutluluk arayışıdır. Doğada hayatta kalma kaygısı azaldıkça, sürdüğü yaşamı daha iyi nasıl sürdüreceğinin arayışına düşmüş kendine mutluluk formülleri hatta bazen mutluluk iksirleri üretmiştir.

İnsan aklının ürünü olan felsefe, insan toplumunun komplike sistemini araştırdığı kadar onun özünü ve öz yaşamını da araştırır. Bu sayede ona bireysel önermelerde bulunur.

Ichigo Ichie bu felsefelerden biri. İnsana daha mutlu yaşam sürmenin formülünü “an”larla sunuyor, ona an avcısı olmasını öneriyor.

Ichigo Ichie Felsefesi Nedir?

Mutluluk felsefelerinden biri olan ve kökeni Japon kültürü olan Ichigo Ichie felsefesi, Japon çay ustası olan Sen No Rikyu tarafından 16. YY’da ortaya atılmış bir yaşam stilidir. Özünde anın kıymetini, anın bir daha yaşanmayacağını bilmek yatar. Rikyu ürettiği Ichigo Ichie felsefesini şöyle metaforlaştırır.

“O anki buluşmamız bir daha asla asla öncekinin aynısı olacak şekilde  gerçekleşmeyecek, bu yüzden de titizlikle yapmalısınız.”.

Uzak doğunun Zen ve Budizm felsefesinin bir uzantısı olan Ichigo Ichie bu felsefelerin hayatın, yaşamın değerini bilme ve ona sahip olduğun için şükretme bilincinden etkilenmiştir. Zen ve Budizmin hayat tasaffuru Ichigo Ichie’de anla bağdaştırılır. Her bir ana kıymetli bir hazine gözüyle bakılarak bu anlarla hayat var edilir. Bu yüzden insan yaşadığı anı hor görmemeli, onu boşvermemeli en iyi şekilde değerledirmelidir; anın geri döndürülemezliğinin bilincinde bir yaşam sürmelidir.

Ichigo Ichie Temel İlkeleri Nelerdir?

Ichigo Ichie ile yaşam için verilebilecek 10 temel öneri vardır:

  1. Yarın yokmuş gibi anı yaşayın, son nefesinizmiş gibi her ana değer verin. Çünkü her nefesiniz son nefesinizdir, bir sonraki anda yeni bir nefes olacak ama aynı nefes olmayacaktır.
  2. Dikkatinizi dağıtan unsurlardan, bilhassa kaygılardan uzaklaşın. Anınızda, gününüzde, zaman diliminizde birden çok şey hedeflememeye çalışın. Çünkü birden çok şeye odaklanmak birine tam anlamıyla odaklanamamak, onun tadını alamamak ya da hakkını verememek anlamına gelir. Yaptığınız her şeyi yapabileceğiniz en önemli şeymiş gibi yapın.
  3. Kendinizle dostane ilişki kurun. Kendini anlayamamak, kendine hoşgörülü davranamamak insanın kendisini sık sık başkalarıyla kıyaslamasına ve diğer unsurlar karşısında yenik hissetmesine sebep olur. Oysa ne yenen ne de yenilensiniz. Herkes ve her şey gibi bir yaşam sürüyor ve yaşamda iyi hissetmeyi hak ediyorsunuz.
  4. Ertelemeyin. Size iyi hissettiren şeyleri de sorumluluklarınızı da ertelemeyin. Planlı, odaklanarak yaşamaya çalışın. İyi hissetme anını yakaladığınızda onu kucaklamaktan kaçınmayın.
  5. Kusurlarla barışmak: Kusursuz olan bir şey yoktur. Yer yüzündeki her şey sonlu ve ölümlüdür. Zayıflar, güçten düşer, yara alır ve kusurludur. Bunun bilincinde, insan olduğunun bilincinde bir yaşam sürmek yükünü hafifletir, kendiyle ve hayatla barışık kalmasına olanak sağlar.
  6. Şimdiyi keşfedin. Geleceğin kaygısını, geçmişin sitemini bir kenara bırakın. Şimdi olanlar tam da yaşadığınız şey son derece kıymetli. Şimdiyi anlamak, onu keşfetmek, tadına varmak aslolan.
  7. Beklentilerle yaşamayın. Planlı olmak her ne kadar iyi olsa da gelecekten ve insanlardan beklentilerle yaşamak onlara bel bağlamak sizi özgürlüğünüzden alıkoyar. Bağımlı olmadan, yaşadığınız kadar yaşamaya odaklanın.
  8. Duyumsayın: Duyularınızı çalıştırın. Koklayın, işitin, görün, temas edin ve tadın. Her birini derinlikli yapın ve algılarınızı genişletin.
  9. Şefkate yönelin. Kendinizi, kendi kusurlarınızı anladığınız gibi insanı ve insanın kusurluluğunu da anlayın. Her insanın hayatında mücadele ettiği zorluklar olabilir ve ancak şefkatle iyi ilişkiler kurmak mümkündür.
  10. Memnun olmadıklarınızdan uzaklaşın. Size iyi gelmeyen şeylere kendinizi daha çok maruz bırakarak iyi olamazsınız. Olumsuz duygulardan uzaklaşmanın bir yolu da olumsuz etkiden uzaklaşmaktır.
Tasarlab