İyilik Yap İyilik Bul! Pozitif Davranışlar Sağlığımızı Güçlendiriyor

İyilik yapan iyilik mi bulur? Yoksa hiçbir iyilik cezasız kalmaz mı? Karşılıklı yardımlaşmanın toplumun temelini oluşturduğu bir gerçek. Pozitif davranışların sağlığa etkilerini araştıran Amerikan Psikoloji Derneği, diğer insanlara nezaket göstermenin ve yardımcı olmanın insanların sağlığı ve esenliği için faydalı olduğu bulgularına ulaştı.

Hong Kong Üniversitesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Bryant P.H. Hui: “Fedakârlık, işbirliği, güven ve şefkat; sağlıklı bir toplumun temelini oluşturan davranışsal unsurlardır. Yaptığımız araştırmada, insanoğlunun binlerce yıl boyunca geliştirdiği paylaşımlı kültürün bir parçası olan bu unsurların psikolojik ve fiziksel sağlığa doğrudan etki ettiğini gördük.” diyerek analizlerinin sonucu açıkladı.

Önceki çalışmalarda, başka insanlara yardım eden yani pro-sosyal davranışlar gösteren bireylerin daha mutlu olduğu, psikolojik ve fiziksel sağlıklarının fazla sosyallik göstermeyen kişilere göre daha sağlam olduğu bulgularına erişilmişti. Fakat iki davranış arasında net bir bağlantı bulunamamıştı. Bu bağlantıyı bulmak için yola çıkan Dr. Hui ve arkadaşları, geçmiş 201 çalışmadaki yaklaşık 200.000 katılımcıyı inceleyerek pozitif sosyal davranışlar ile mutluluk arasındaki ilişkiyi netleştirmeye çalıştılar.

Dr. Hui: “İki konsept arasında istatistiksel olarak anlamlı bir bağlantı var. Ne kadar küçük olursa olsun, söz konusu davranışların toplumdaki etkisi çok büyük. Pek çok kişi gönüllü aktivitelere katılıyor. İlginç olan ise gönüllülük gibi planlı aktiviteler, komşunuzun torbalarını taşımak gibi spontane gelişen aktivitelere göre daha az mutluluk veriyor. Ama yine de her ikisi de yapan kişinin mental durumuna ve refahına pozitif etki ediyor.” diyerek analizlerine ışık tuttu.

Çalışmalarını Cambridge Üniversitesi’nde sürdüren grup, söz konusu mutluluk etkisine en önemli etkenlerden birinin yaş olduğunu açıkladı. Pro-sosyal davranışları gençler sergilediğinde daha yüksek seviyelerde genel esenlik, kendini gerçekleştirme ve psikolojik rahatlık hissederlerken yaşlılar sergilediğinde ise daha yüksek seviyede fiziksel sağlık hissettikleri raporlandı. Ayrıca, pro-sosyal davranışlar ile genel refah arasındaki ilişkiyi kadınların erkeklere oranla daha fazla yaşadığını dile getiren araştırmacılar bunun, kadınlara atfedilen stereotipik toplumsal roller nedeniyle olabileceğini not düştü.

Söz konusu araştırma, gelecekte psikoloji ile sağlık ilişkisine ışık tutması açısından yüksek potansiyel taşıyor. Ekibin lideri Dr. Hui, bundan sonraki aşamalarda iyilik yapmanın ideal bir seviyesi olup olmadığını, belirli bir seviye üzerinde iyilik yapmanın ve sosyalleşmenin bireye zararlı olup olmayacağını araştırmayı planlıyor.

Kaynak:
Bryant P. H. Hui, Jacky C. K. Ng, Erica Berzaghi, Lauren A. Cunningham-Amos, Aleksandr Kogan. Rewards of kindness? A meta-analysis of the link between prosociality and well-being. Psychological Bulletin, 2020; DOI: 10.1037/bul0000298

Tasarlab