Karbon Ayak İzi Nedir?

Yaşadığımız ülke ve şehir, bulunduğumuz yaşam koşulları, tüketim oranımız ve seçimlerimiz…

Tüm bu faktörler, her bireyin farklı miktarda karbon salınımı gerçekleştirmesine sebep olur. Beslenme şeklimiz, araç kullanım tercihlerimiz, evimizi ısıtırken kullandığımız enerji kaynakları, tükettiğimiz gıdaların üretim şekilleri belirli miktarda karbon salınımına sebep olur ve onlara dair seçimlerimiz bizlerin de karbon ayak izini oluşturur.   

Karbon Ayak İzi Nedir?

Karbon ayak izi; bir kurumun ya da kişinin yaşadığı şehir ve bölgeyi, tüketim-üretim tercihlerini oranlarını göz önüne alarak yapılan bir hesaplamadır. Bu hesaplamada bir kişinin karbon salınımında ne kadar etkili olduğu bulunur. Kurumsal karbon ayak izi çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından denetlenirken bireysel karbon ayak izleri internet sitelerinden de hesaplanabilir. Kurumlar karbon ayak izlerine dair yasal zorunluluklara tabidir fakat bireyler için böyle bir yasal zorunluluk yoktur. Bireysel karbon ayak izleri, ancak kişisel özveri ve bilinçle azaltılabilir.

Karbon ayak izinde belirleyici faktörler şunlardır:

Enerji tüketimi: Fosil yakıtlarla sağlanan enerji tüketimi karbon salınımında en büyük orana sahiptir.

Sanayi: Sanayi faktörü de büyük oranda enerji tüketimiyle alakalıdır. Çoğunlukla enerjisini kömürden elde eden sanayi, karbon salınımındaki yoğunluğun başlıca sebeplerindendir. Bunun yanı sıra sanayi atıkları, atıkların imha süreçleri de karbon salınımında büyük etkilere sahiptir.

Hayvancılık: Besi hayvanlarının seri üretime geçmiş olması karbon salınımını da büyük oranda artmıştır. Hayvancılık sektörü atmosferde yoğun miktarda metan gazı salınımına sebep olur.

Günlük alışkanlıklarımız: Günlük hayatımızdaki tüketim alışkanlıklarımız dolaylı olarak karbon salınımını artırmaktadır. Sanayi, hayvancılık gibi sektörlerin karbon salınımını artıran üretimleri çoğunlukla bizlerin tüketim alışkanlıklarını karşılamak üzerinedir.

Karbonun Dünyaya Etkisi Nedir?

Dünya gezegeninde yaşam olanakları, yerkürenin çekirdeğinden atmosferin en üst katmanına kadar ilerleyen bir döngüyle sağlanır. Toprağın, yer altı su kaynaklarının sağlıklı olması bizler için ne kadar önemliyse; iklimi belirleyen ve doğal su kaynaklarını etkileyen atmosfer de bir o kadar önemlidir.

Karbon (CO2) salınımı atmosferin en alt katmanı olan ve iklim faaliyetlerini belirleyen troposfer katmanında emilir. Tüm gazların %75’inin bulunduğu bu katmanda CO2 oranının artması  ısının artmasına, yağışların azalmasına, tatlı su kaynaklarının tükenmeye başlamasına ve en çok da havanın kirlenmesine sebep olur.

Karbon Ayak İzimizi Nasıl Azaltabiliriz?

Karbon ayak izini azaltmanın temel yolu doğayla dost bir yaşam sürmekten ve tüketim miktarını azaltmaktan geçer. Bizlere konforlu görünen birçok alışkanlığımızdan edeceğimiz feragat karbon salınımını azaltmamıza yardımcı olacaktır.

  • Enerji tasarrufu yapmak.
  • Kişisel araçlar yerine toplu taşımayı kullanmak.
  • Tasarruflu ampul kullanmak
  • Daha az hayvansal gıda tüketmek. (Bilhassa kırmızı et)
  • Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek (Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi)
  • Ormanlık alanları korumak. (Ağaçlar salınan karbonu azaltır ve oksijen üretir)
  • Daha az kıyafet almak.
  • Klima kullanımını azaltmak ya da kullanmamak.
  • Tasarruflu su kullanmak. 

 

Tasarlab