Kardiyovasküler Hastalıklar ve Alzheimer İlişkisi

Kalp ve damar hastalıkları için yüksek riskli bireylerin, aynı zamanda bilişsel zayıflama riskinin de yüksek olduğu ortaya çıktı. Üstelik bu bulgu Alzheimer hastalığının moleküler belirteçlerinin artması şeklinde gözlemlendi. Yani ileri yaşlarda bilişsel sağlığı korumanın en önemli yöntemlerinden biri, kalp ve damar sağlığını korumak olabilir.

Demansın (yaşlılık veya hastalık nedeniyle bilişsel ve sosyal becerilerin zayıflaması durumu) Coronavirüs pandemisi kadar yaygın olduğunu biliyor muydunuz? Covid-19 salgını an itibariyle dünya çapında 7 milyondan fazla pozitif vaka ile yayılmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 2017 yılında 50 milyon kişi demansdan muzdarip oldu. Giderek yaşlanan nüfusla beraber bu rakamın 2030 yılı itibariyle 82 milyonu bulması bekleniyor. Alzheimer demansı, tüm demans vakalarının yaklaşık %80’ini oluşturuyor ve şu anda etkili bir tedavi yöntemi yok. Tedavisi olmadığı için risk faktörlerini belirleyip geciktirmek veya önleyici adımlar atmak yüksek önem taşıyor.

Yapılan araştırmada yaş ortalaması 79,5 olan ve hiçbir demans belirtisi göstermeyen 1588 katılımcı, 21 yıl boyunca gözlemlenmiş. Kardiyovasküler hastalık riskleri ise skorlanarak düşük, orta ve yüksek olarak derecelendirilmiş. Aynı hastalar her yıl düzenli olarak uzun süreli hafıza, kısa süreli hafıza, günlük hafıza, görsel hafıza ve algı hızı testlerine sokularak performansları ölçülmüş.

Araştırmanın sonunda, kardiyovasküler hastalık riski yüksek katılımcıların, neredeyse tüm hafıza testlerinde zayıf skor aldığı gözlemlenmiş. Bu iki olgu arasındaki korelasyondan emin olmak isteyen araştırmacılar bu katılımcıların MRI verilerine baktığında, Alzheimer demansının tipik belirteçleri olarak hipokampüs ve kortikal gri madde hacminde azalma görmüşler.

Araştırmayı yürüten Tianjin Medikal Üniversitesi Halk Sağlığı Fakültesi Bulaşıcı Hastalıklar ve Biyoistatistik Bölümü öğretim üyesi Dr. Weili Xu, “Demans için etkili tedavi yöntemleri bulunana kadar hastaların bilişsel sağlığını koruyabilmek için kalp ve damar sağlığını daha yakından takip etmemiz gerekiyor. Demans vakalarının dünya çapında artışını göz önünde bulundurduğumuzda bu uygulamanın hem klinik hem de halk sağlığı alanlarında etkileri olacaktır” diyerek çalışmasını özetliyor.

Kaynak:
Ruixue Song, Hui Xu, Christina S. Dintica, Kuan-Yu Pan, Xiuying Qi, Aron S. Buchman, David A. Bennett, Weili Xu. Associations Between Cardiovascular Risk, Structural Brain Changes, and Cognitive Decline. Journal of the American College of Cardiology, 2020; 75 (20): 2525 DOI: 10.1016/j.jacc.2020.03.053

Tasarlab