Mide Kanseri Nedir? Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Mide kanseri, kanser hastalıkları içerisinde oranı günden güne azalan çeşitlerden biri. Aynı zamanda kanser hastalıklarında ender görülen bir özellik olarak önlenebilir olma özelliğine de sahip. Mide kanserinin en önemli nedenlerinden biri olarak görülen Helicobakter pylori bakterisinin antibiyotiklerle tedavi edilebiliyor olması mide kanseri oluşumunun önüne geçilmesini sağlıyor.  Fakat belirtmek gerekir ki bu tanı ve tedavinin kanser oluşumunun öncesinde yapılmış olması gereklidir.

Mide Kanseri Nedir?

İnsan bedeni durmaksızın hücre yenileyen ve hücre üreten bir mekanizmadır. Büyümek için, gelişmek için, iyileşmek için, sağlıklı kalmak için ve hatta hayatını sürdürmek için durmaksızın hücre bölünmesi gerçekleştirir. Hücre bölünmesi bir hücrenin mitoz bölünmeyle iki , mayoz bölünmeyle dört hücreye dönüşmesi ile gerçekleşir. Kanserli hücrelerde ise bu sayı kontrolden çıkmış durumdadır ve hücre anormal bir şekilde çoğalır. Yapısı bozulup, kontrolden çıkan hücreler zamanla bulunduğu bölgede tümöre ve sonrasında kanser hastalığına dönüşür.

Mide kanseri, midede bulunan hücrelerin anormal şekilde çoğalması ya da başka bir organdaki yapısı bozulmuş hücrelerin mideye taşınması yoluyla oluşur. Midede çoğalmaya devam eden hücreler zamanla tümör halini alır.

Mide Kanseri Risk Faktörleri

Aşağıda sıraladığımız faktörler mide hücrelerinin yapısının bozulmasına sebep olabilir ve kanseri tetikleyebilir:

 • Sigara kullanımı
 • Gereğinden fazla tuz ve şeker tüketimi
 • Kızartma yağlarının tekrar tekrar kullanımı
 • Yeme bozuklukları ve sağlıksız beslenme
 • İşlenmiş gıda tüketimi
 • Yüksek ısıda pişirilmiş et tüketimi
 • Gereğinden fazla kırmızı et tüketimi
 • Gıda koruyucuları (bazıları)
 • Küflenmiş tahıl ve tohumlar

Mide Kanseri Belirtileri Nelerdir?

Mide kanseri önlenebilir olma özelliğiyle ender ve umut verici olsa da fazlasıyla sinsi ilerleyen bir hastalıktır. Çoğu hastanın kanser teşhisi son evrelerde gerçekleşir. Bunun yanı sıra mide kanseri belirtileri birçok hastalık ve günlük rahatsızlıkta da görülebildiğinden gözardı edilmeye açık durumdadır. Mide kanserinin başlıca belirtileri:

 • Kontrolsüz kilo kaybı
 • Karın ağrısı
 • Kusma ve iştahsızlık
 • Kanama
 • Ülser ağrısına benzer ağrılar
 • Mide Kanseri Tanı ve Tedavisi

Mide kanserinin tanı yöntemlerinden bahsetmeden önce belirtmek gerekir ki:

Mide kanseri teşhisi çoğunlukla hazımsızlık ve benzeri şikayetlerin araştırılması sonucunda yapılıyor. Belirtileri sık rastlanan ve kolay iyileşen mide rahatsızlıklarına benzerlik gösterdiği için çoğunlukla ihmal ediliyor ve son evrelerde teşhis edilebiliyor. Fakat hasta, geçirdiği rahatsızlıkları önemserse Helicobacter pylomi gibi kanser oluşumuna sebep olan bakteriler erkenden teşhis edilip mide kanseri önlenebiliyor. Bu sebeple geçirdiğiniz mide rahatsızlıklarını önemsemenizi tavsiye ederiz.

Mide Kanserinim Tanı Yöntemleri

Hekimler, kanser teşhis edilmeden önce hastanın şikeyetlerini ve aile öyküsünü dinler. Fiziksel muayenenin ardından edinilen bulgulara göre gastroskopiye yönlendirir.( Gastroskopi, ucunda kamera olan bir borunun mideye salınarak midenin incelenmesidir. ) Gastroskopi tetkiklerinin sonrasında edinilen bulgulara göre hastanın kanser olup olmadığı teşhis edilir ve hastalığın teşhisi halinde uygun tedavi yöntemlerini saptamak amacıyla MR, PET, tomografi gibi görüntüleme tekniklerine başvurulur.

Kanser tanısının ardından gelen tedavi yöntemleri ise şunlardır:

Cerrahi operasyon: Mideden tümörü alınması işlemidir.

Kemoterapi: İlaç ve diğer farmakolojik ürünlerle tümör boyutu küçültülmeye, kanserli hücrelerin çoğalması durdurulmaya çalışılır.

Radyoterapi: MR-LINAC teknolojisi ile direkt tümörün üzerine ışınlar ilettirilir. Böylece tümörün küçülmesi ve canlılığını yitirmesi sağlanır.

Hayat Sigortası ve Mide Kanseri Tedavisi

Hayat sigortaları kaza, beklenmedik hastalıklar, ölümcül hastalıklar karşısında poliçe sahibini ve ailesini güvence altına alan bir sigorta sistemidir.

Mide kanseri teşhisi koyulan bir poliçe sahibi, hayat sigortasının olanaklarından faydalanarak tedavi koşullarını iyileştirebilir. Hasta iş göremez durumda ise yine hayat sigortasından faydalandırılabilir (poliçe özelindedir). Can kaybı halinde poliçe sahibinin ailesine tazminat verilere olanakları iyileştirilmeye çalışılır. 

Tasarlab