Mindfulness: Bilinçli Farkındalık

Günümüzde her birimiz modern yaşam dinamiklerine uyumlu bir yaşam sürmeye, ona ayak uydurmaya çabalıyoruz. Çok hızlı gelişen, çok hızlı büyüyen ve tükenen kavramların her birine yetişerek eksik kalmamaya çalışıyor kimi zaman sağlıklı, huzurlu, sakin düşünmekten uzaklaşarak telaşlarımızın ve hırslarımızın etkisinde kalıyoruz.
Modern yaşam insanoğlu için büyük bir kazanım olsa da zorlayıcı olan bu özellikleri üzerimizde örtülü şekilde psikolojik bir baskı varmış gibi hissettiriyor. Hal böyleyken insanların mental sağlığını ve ruh sağlığını koruyabilmesini, hayatı olumlu yönlerle ele almayı sağlayan mindfulness gibi düşünce pratikleri ortaya çıkıyor. 

Günümüzde popüler olan kavramların başında gelen, insanın kendi düşünsel tutumlarıyla ruhunu ve zihnini dengelemeyi amaçlayan mindfulness akımı hakkındaki bilgiler şöyle:

Mindfulness Nedir?

Mindfulness; bilinçli farkındalık esasıyla ilerleyen, yaşanılan anı ve o anda gerçekleşen olayları olduğu gibi gözlemleyen bir zihin yürütme biçimi fakat bilinçli farkındalık ile aralarında küçük bir farklılık olduğunu da söylemek gerek. Farkındalık sahibi olan kişi etrafında olanların ve gerçekleşenlerin farkındayken mindfulness ile düşünce yürüten kişi bunun tarafsızca yapar. Kısaca mindfullness yalnızca farkındalık sahibi olmakla değil aynı zamanda farkındalıklarımıza rağmen akışa müdahale etmemeniz anlamına gelir. 

Sıklıkla duyduğumuz anda kalmak, akışa girmek, akışı kabul etmek gibi deyimler de yine bu düşünce biçiminin bir parçası olarak ön plandadır. Şahitlik ettiğimiz, varlığının farkında olduğumuz şeyleri öylece, olduğu gibi ve detaylarıyla bilmenin ve özümsemenin yanı sıra onun varlığına müdahale etmemek, biçimini değiştirmemek de mindfulness bilincinin bir parçasıdır. Olayların, eylemlerin ve etrafımızda dönen hayatın akışını kabul etmek; geçmiş ve gelecekle ilintili düşüncelerdense anın akışına dahil olmak da öyle…

Mindfulness Nasıl Yapılır?

Mindfulness herhangi bir tekniğe, meditasyona ya da ritüele tabi olmayan; tıpkı öğütlediği gibi hayatın akışında ilerleyen bir zihin yürütme biçimi.  Ama elbette bu düşünceyi alışkanlık haline gelene kadar odakta tutmak, mindfulness’a giden farkındalık yolunda ilerlemek, bir tutum olarak benimsemek gerekiyor. 

Mindfulness seviyesinde düşünebilmek, bu sakinliği edinebilmek için yapılması gereken ilk şey telaş etmeyi, hırsla hareket etmeyi bırakarak etrafımızda olup bitenleri gözlemlemeye odaklanmak olabilir. Elbette yalnızca olup bitenleri değil, olanları da…
Bu evrede bir çocuğun merakını, keşfetme yöntemlerini tekrarlamak gerekebilir. Masanızın ortasında duran bir örtüyü, onun detaylarını incelemek materyalinden desenine tüm üretilme sürecini takip etmek… Mindfulness’ın özünde aslında gözden kaçırdığımız ya da ıskaladığımız ama tam da yanı başımızda duran tüm bu detayların farkına varmanın yattığını söyleyebiliriz. Kimi zaman ilişkilerimizi kimi zaman işlerimizi kimi zaman denk geldiğimiz en basit nesneyi incelemek, onu öğrenmek ve oluşma sürecini takip etmek. Tüm bunların sonunda yalnızca öğrenmiş, tanımış ve keşfetmiş olmakla yetinebilmek. 

Mindfulness nasıl yapılır, gibi soruların temel cevabı bu olabilir. Farkına varmak, farkındalık sahibi olmak ve müdahalecilikten arınmak için  mindfulness egzersizleri yapmak. 

Mindfulness Ne Değildir?

Popüler bir kavram haline gelen mindfulness hakkında elbette yanlış çıkarımlar da olabiliyor. Bu çıkarımların doğrusu ise şöyle:

Mindfulness herhangi bir dinin ritüeli değildir. Budizm felsefesinden yola çıkıyor olsa da budizme ya da başka bir dine mensup olmayan, evrensel bilince sahip bir yönelimdir. 

Mindfulness; “İyi düşünürsek iyi olur.” gibi durumları olumlamaya çalışan bir bakış açısı değildir. Farkındalık esaslıdır ve tarafsızca kabul edebilmeyi benimser. 

Mindfulness; günün kısa bir dilimine hitap eden bir egzersiz ya da ritüel değildir. Hayatın tamamını kapsayan bir tutumdur. 

Mindfulness; hiçbir şey düşünmemek, boş vermek ya da görmezden gelmek değildir. Aksine farkında olmak, detaya inmek, üzerinde düşünmek ama müdahale etmeden akışını sürdüren şeyleri gözlemlemeye devam etmektir. 

Mindfulness; anı yaşamak, savurganca davranmak değil bugünün bilincinde olarak, yarının kaygısından arınarak yaşamı kabul etmektir. 

 

Tasarlab