Online Eğitim Sürecinde Ebeveyn-Çocuk İlişkisi

Son yıllarda değişen eğitim ve iş modelleri günlük hayatımızın yanı sıra aile içi ilişkilerimizi de bir o kadar etkiliyor. Yeni yeni adapte olduğumuz sistemler üzerimizde stres ve kaygıya sebep oluyor. Vakit geçirdiğimiz alanın ve iletişime geçtiğimiz kişilerin değişmesi de ilişkilerimizi bir o kadar etkiliyor.

Teknolojinin sunduğu imkanlar hayatlarımızı büyük oranda kolaylaştırıyor olsa da manevi deformasyonlara sebep olabiliyor. Online eğitim ve çalışma sistemi de bu deformasyonlardan biri. Ev içi ilişkilerimizi fazlasıyla etkileyen bu modelde ebeveyn çocuk ilişkilerini konu aldık. 

Online Eğitim ve Çocuklar

Son yıllara kadar okula giden ve yüz yüze eğitim alan çocuklar, dünya çağında yaşanan Covid-19 salgını sebebiyle online eğitim modeline geçti. Yeni tanıştıkları bu eğitim modelinde okul arkadaşları ve öğretmenleriyle kurdukları temasın azalması aynı zamanda kullanılan eğitim materyallerinin değişmesi çocukların eğitim hayatlarına  karşı yeni kaygılar edinmesine sebep oldu. Bununla birlikte enerjilerini attıkları alanlardan mahrum kalmaları ve günün büyük bir kısmını evde geçirmeleri de çocuklar üzerinde olumsuz etkilere yol açtı.

Online eğitim metotları birçok yönden avantajlı olsa da yukarıda bahsettiğimiz kaygı ve olumsuzlukları bir arada getirdi. Bu durum çocukların ev içi davranışlarını etkiledi.

Online Eğitim ve Ebeveynler

Çocuklarının edindiği her kaygı direkt olarak ebeveynlerinin kaygıları haline de gelir. Onların korkuları, başarı kaygısı, isteksizliği, hırçınlığı ile ilk muhatap olan kişiler her zaman ebeveynler. Elbette çocukları hakkında kendileri de kaygı ve korkulara sahip.

Bunun yanı sıra Covid-19 salgını eğitim modelini değiştirirken birçok ebeveynin çalışma modelini de değiştirdi. İş yerleri kapanan, kısa zamanlı çalışmaya ya da online çalışmaya geçen ebeveynler oldu. Onlar da iş yaşamlarına ve günlük yaşamlarına dair yeni kaygılar edinmeye, günün büyük bir kısmını evde geçirmeye başladı.

Ebeveyn Çocuk İlişkilerinde Online Eğitimin Etkisi

Online eğitim ve online çalışma sistemi hem ebeveynlerin hem çocukların psikolojisini hem de onların aralarındaki iletişimi etkiledi. Fakat bu etkilerin her zaman olumsuzluk çerçevesinde geliştiğini söylemek mümkün değil. Ebeveynlerin çocuğuyla daha çok vakit geçirebilmesi, çocuğunun endişelerine daha hızlı bir şekilde temas edebilmesi de olumlu etkiler arasında.

Olumsuz etkiler ise çocuğun eğitim hayatına karşı isteksizleşmesi, ne yapacağını bilememesi ve zaman kavramını yitirmesi, ebeveynle çocuk arasındaki iletişimde hırçınlık ve stres olarak ele alınabilir. Bu noktada süreci yönetmek; çocuk, ebeveyn ve aralarındaki ilişkiyi sağlıklı hale getirme gerekliliği doğuyor.

Çocuğun takibi: Online eğitim sürecinde çocuğun eğitim hayatından kopmaması, sorumluluklarını yerine getirmesi ve başarısını sürdürmesi için ebeveyn takibi gereklidir. Ders çalışma saatleri programlanabilir ve haftalık olarak ödev kontrolü yapılabilir. Bunun yanı sıra çocuğu teşvik etmek de göz ardı edilmemelidir.

Şefkat ve sevgi: Çocuğun stres altında kaldığı ve adaptasyon problemleri yaşadığı bu dönemde ebeveynin anlayışlı kalması önemlidir. Ebeveynin şefkatli olma rolünden kopmaması, öfke yönetimine de yardımcı olacaktır.

Ebeveynin kendine karşı sevgisi: Ebeveynler bu etapta kendilerine karşı da anlayış, sevgi ve şefkat göstermelidir. İçinde bulunduğu durumda yaşadığı kaygı ve stresin olağan olduğunu kabullenmeli, kendine karşı sabırlı kalarak iyileştirme yoluna gitmelidir.

Çocuklar da anlayabilir: Ev içi ilişkileri zorlayan süreçleri yalnızca çocuk değil ebeveynler de yaşıyor. Bu noktada çocuğa bunu hatırlatmak ve ortak duyguları taşıdığını söylemek faydalı olabilir. Her ne kadar ebeveyn çocuk ilişkisinde odak nokta çocuk olsa da ebeveyn de bunun bir parçasıdır ve onun da sağlıklı bir iletişime ihtiyaç duyduğu görmezden gelinmemelidir. Bu farkındalığa sahip ebeveyn çocuğun hislerini dinlediği ve onları yatıştırdığı gibi kendi hislerinden de bahsedebilir ve çocuğundan sağlıklı iletişim talep edebilir.      

Tasarlab