Paylaşım Ekonomisi İş Modeli Nedir?

İnsanlar hayatlarının birçok alanında birbirleriyle yardımlaşarak ve paylaşım yaparak hayatlarını sürdürmektedirler. Bu durum iş yaşamında da böyle ilerlemektedir. Bir ürün veya hizmet vermekte olan kişilerin ortaklaşa kullandıkları alanlar mevcuttur. Paylaşım ekonomisi de aslında bu durumun yansımasıdır. Paylaşım ekonomisi esnek bir yapıyı ifade etmektedir. İnsanların birbiriyle ürün ya da hizmet alışverişini sağlayan paylaşım ekonomisi aynı zamanda ortak çalışma alanı veya ortak personel yardımlaşması gibi konuları da içermektedir.

Paylaşım Ekonomisi Nedir?

Paylaşım ekonomisi talep gören kaynakların insanlar veya kurumlar arasında alışverişinin gerçekleşmesi sonucu oluşan etkileşim ağıdır. Birçok konuda herhangi bir kişinin ihtiyacı olmayan ürüne diğer kişinin ihtiyacı olabilir. Bu durumda birbirleriyle yaptıkları değiş tokuş tam olarak durumu anlatmaktadır. Paylaşım ekonomisi ürün ya da hizmetlerin verimli bir şekilde kullanılmasını özetleyen sistemdir. Tüm bu ihtiyaçların eş anlı olarak gerçekleşmesi ve kaynakların verimli kullanılması için gereken en önemli unsur ise teknolojidir. Ürün ya da hizmet araştırması yapmak, kaynakları analiz etmek ve hedeflenen noktalara ulaşmak için iletişim kurmak amacıyla teknoloji olmazsa olmazdır. Ayrıca paylaşım ekonomisinde belirli bir kıstas yoktur. İsteyen herkes bu etkileşim ağına katılabilir belki bilmeden daha öncede katılmış olabilir. Bu iş modeli birçok alanı kapsamaktadır. Örnek verecek olursak, ev kiralama ve kalacak yer ayarlama, araç paylaşımı, ortak ofis kullanımı, kişiler arası borçlanma, ürün alıp satmak gibi birçok farklı alana sahiptir.

Paylaşım Ekonomisinin Avantajları Nelerdir?

2008 yılı Finansal Krizinden bu yana paylaşım ekonomisi oldukça popülerleşmiştir. Özellikle son yıllarda oldukça çok kullanılan bu iş modelinde varlık edinmenin yerini varlık paylaşımı almıştır. Peki bu iş modelinin avantajları nelerdir? Paylaşım ekonomisi iş modeli sayesinde insanlar birlikte yaşarken aynı zamanda birlikte tüketmeye de başlamışlardır. Sınırlı kaynakları sınırsız tüketim taleplerine bölüştürerek insanlığa daha verimli paylaşımını sağlamaktadır. Dünyada bulunan kaynakları daha verimli hale getirerek tasarruf oranının artışını sağlar. Bu noktada Airbnb paylaşım ekonomisinin en temel örneklerinden biridir. Paylaşım ekonomisi iş modelinin diğer bir avantajından bahsedecek olursak hızla değişen ve gelişen toplumlara ihtiyaçlarına göre karşılık vermeyi sağlar. Ayrıca paylaşım ekonomisi sistemi günümüzde dünyanın en büyük sorunlarından biri olan çevre kirliliğine çözüm olabilmektedir. Bu sistemin esası kişilerin katılımına bağlıdır. Katılım sayısı arttıkça sisteme olan güven ve bağlılıkta artacaktır. Yeni nesil için oldukça uyumlu olan paylaşım ekonomisi sistemi teknolojinin faydalarını da daha kolay anlamamızı sağlamaktadır. Teknoloji çağında doğan ve yetişen çocukların bu sisteme adapte oluş süreçleri oldukça kısadır. Araştırmalar da bu sistemi desteklemektedir. Sayısal verilere bakıldığında katılım oranı yıldan yıla artmakta ve henüz katılmamış olan kişiler ise en az 1 yıl içerisinde katılmayı düşünmektedir. Bu durum aslında sistemin faydalı olduğunu gözler önüne sermektedir.

Paylaşım Ekonomisinin Dezavantajları Nelerdir?

Paylaşım ekonomisi iş modelinin avantajlarından bahsettik fakat bu sistemin de dezavantajları mevcuttur.

  • Gizlilik ve Güvenlik
  • Düşük Müşteri Sadakati
  • Garanti Sorunu
  • Piyasada dengesizlik oluşturması

Paylaşım ekonomisi iş modeli genel tabloya bakıldığında olumlu yönleri oldukça fazladır. Ancak riskli yönlerini görmezden gelmek de mümkün değildir.

Tasarlab