Pick Hastalığı Nedir?

Demans nöbetleri olduğu için alzheimerla karıştırılan bir hastalık olan Pick hastalığı nörolojik bir hastalık olmakla birlikte alzheimerdan farklıdır. Enzimlerdeki aksaklığı ve kalıtsal anomalilere bağlı olarak gelişir. 

Pick Hastalığı Nedir?

Nadir görülen ve özel bir bunama türü olarak kabul edilen pick hastalığı geri dönüşü olmayan, beynin bir bölgesini etkileyen bir hastalıktır. Pick hastalığı nörodejeneratif bir hastalıktır, nöronların (beyinde bulunan sinir hücreleri) çalışmayı azaltması, zamanla bırakması ile gerçekleşir. Kendini yenileyemeyen ve onaramayan beyin hücreleri zamanla körelir, büzülür ve görevlerini yapamaz. Dejenerasyon beynin hangi bölümünde gerçekleştiyse beynin o bölgesiyle ilgili yetilerde kayıp gerçekleşir.

Pick hastalığı Alzheimer ile karıştırılabilir fakat farklı hastalıklardır. Pick hastalığının diğer adı frontotemporal demanstır. 1892 yılında hastalığı keşfeden nörolog Arnold Pick sayesinde Pick ya da Niemann-Pick hastalığı olarak da anılır.

Hastalığın 3 tipi vardır:

A tipi: Mental ve motor becerilerinde gerileme görülen tiptir. Kendini 3. Ay ile 9. Ay aralığında belli eder, en sık görülen Pick hastalığı tipidir.

B tipi: Çocukluk döneminde ortaya çıkan Pick tipidir. Pick hastası olan çocuklar yetişkinlik çağına kadar hayatta kalabilir.

C tipi: Pick hastalığının A ve B tipleri hatalı çalışan enzimler sonucu ortaya çıkar. C tipi ise kalıtsal bir türdür. Genetik mutasyon nihayetinde kolesterol ve diğer yağların karaciğer, dalak veya akciğerde birikir ve beynin etkilenmesiyle ortaya çıkar.

Pick Hastalığı Kaç Yaşında Görülür? 

Pick hastalığının A ve B tipleri 20’li yaşlardan önce ortaya çıkarken, C tipinde ise genellikle 40-60 yaş aralığında ortaya çıkar. Bu hastalık yaşa bağlı bunama hali değildir. A ve B tiplerinde enzimlere C tipinde organlarda yağ birikimine bağlı olarak gelişir. Bu sebeple ileri yaşa bağlı olarak ortaya çıkmaz.

Pick Hastalığı Belirtileri Nelerdir?

Pick hastalığı beyin nöronlarının çalışmayı bırakması ile gerçekleştiğinden ve beynin farklı bölgelerinde gerçekleşebileceğinden çeşitli belirtilerle karşımıza çıkabilir. Belirtiler, hastalığın beynin hangi bölgesinde gerçekleştiğine göre değişiklik gösterebilir. Fakat genel olarak duygu durum bozukluğu, konuşma bozukluğu, sinir sistemi sorunları yaşanır.

 • Aniden değişen ruh hali. 
 • Kolay sinirlenme, gerginlik hissi. 
 • Uygunsuz, kontrolsüz konuşma ve davranışlar.
 • Fevri davranışlar, ani karar verme 
 • İlgisizlik, günlük akışa ayak uyduramama 
 • Odak sorunları
 • Takıntılı, ısrarlı duygular ve tekrarlama 
 • Sosyal ilişkilerde zorlanma 
 • Empati yapamama 
 • Hijyene önem vermeme
 • Tatlı atıştırmalara bağımlılık 
 • Konuşamama 
 • Okuma yazma becerisinde eksiklik
 • Doğru kelimeyi bulmakta zorlanma 
 • Konuşmaları anlayamam
 • Ekolali (kendine söyleneni tekrar etmek)
 • Kelime dağarcığının zamanla azalması 
 • Bebeklerde görülen pikaya benzer davranışlar ve taş, çakıl, toprak yeme.
 • Kaslarda aşırı kasılma 
 • Hafıza kaybı ve günden güne kötüleşmesi 
 • Hareket etmekte zorlanma
 • Hızlı ve aşırı zayıflama 
 • Yutmakta yemek yemekte zorlanma 
 • Uyuyamama 
 • Motor becerilerinde aksaklık, sakarlık

Pick Hastalığı Evreleri ve Aşamaları

Pick hastalığının evrelerini belirlemek için spesifik bir ölçek yoktur. Fakat hastalık zamanla ilerlediğinden evrelere ayrılmıştır. Hastalığın evrelerini tanımlamak için Reisberg ölçeği en sık kullanılan ölçektir. Bu ölçek küresel bozulma ölçeği olarak kabul edilir.

1, 2 ve 3. Evre: İlk üç evre bilişsel gerileme evresidir. Bu evrelerde demans görülmez.

4. Evre: Orta düzey bilişsel gerilemeyle birlikte bunamanın erken evresi görülür. 4. Evre yaklaşık 2 yıl sürer.

5. Evre: Bilişsel gerilemenin şiddeti artar, bunama orta evreye girer. 5. Evre 1-2 yıl aralığında sürer.

6. Evre: Şiddetli bilişsel gerileme görülür, hastanın bilişsel gerilemesi artık karakterize olmuştur. 2-3 yıl aralığında sürer.

7. Evre: Hayati fonksiyonların gerçekleştirilemeyeceği şiddette bilişsel gerileme olur. Aynı zamanda şiddetli bunama görülür. 18 ay- 30 ay aralığında sürer.

Tasarlab