Pluviofil Nedir?

Coğrafi koşulların insanın yaşayış biçimine ve psikolojik durumuna etkisi üzerine uzmanlar tarafından uzun zamandır araştırmalar yapılıyor. Antik Yunan’da Herodot Nil Nehri’nin Mısır medeniyetinin gelişmesindeki rolünü, Aristoteles yaşadığı Atina’dan hareketle toplum ve coğrafya arasındaki ilişkinin sistematik halini, İbn Haldun yaşanılan yerin coğrafi özelliklerinin insanın tutum ve davranışları üzerindeki etkisini ortaya koymaya çalışmıştır. Montesquieu ise iklim teorisinde insanların mizaç ve karakterinin iklim şartlarına göre değişkenlik gösterdiğini ortaya koyma çabasındadır. Görüldüğü üzere ilk çağlardan itibaren hava durumunun insan duygu durumu ve davranışları üzerindeki etkisi üzerine düşünülüyor. Psikoloji biliminin sistematik hale gelmesiyle de iklime bağlı duygu durum hallerinin ortak özelliklerini gösteren kişilere belirli isimler verilmeye başlanıyor. Bugün sizlere bu terimlerden birisi olan “pluviophile” yani yağmur sevgisi, yağmur mutluluğu, pluviofil insanların özellikleri ve pluviofil belirtilerinden bahsetmek istiyoruz.

Pluviofil Kime Denir? Pluviofil İnsanların Özellikleri Nelerdir?

Terim Latince yağmur anlamına gelen “pluvia” ve sevmek anlamına gelen “phile” kelimelerinin birleşimi ile oluşturulmuştur. Aslında yağmur birkaç özelliği bakımından çoğu insanda hoş duygular uyandırır. Örneğin evinizde bir battaniyenin altında, elinizde sıcak bir içecekle yağmurun yağışını izlemek ve sesini dinlemek fikri pek de fena olmayan bir fikirmiş gibi gelir çoğumuza.
Uzmanların bir kısmı bunun nedenini ‘’pembe gürültü’’ adı verilen ses spektrumu ile açıklamaktadır. Yapılan araştırmalar pembe gürültü spektrumunun insanlar tarafından en çok tercih edilen tip olduğunu, iyi bir uyku ve rahatlamış bir zihin için oldukça faydalı olduğunu göstermiştir. Yağmur sesinin de bu frekansta olduğu ve rahatlatıcı bir etkisi olduğu ortaya konuyor.
Başka bir grup uzman ise olaya farklı bir açıdan yaklaşarak yağmurun yağmasının insanın kontrolü dışında gerçekleşmesi ve büyük bir güç olarak algılanması, insanın bu büyük ve kontrol edemediği olaya odaklanarak kendi sorunlarından uzaklaştığı fikrine yoğunlaşıyor.

Laboratuvar ortamında yapılan bir araştırma ise bize yağmur kokusu fenomenini açıklama çabasına girişiyor ki; yağmurun sevilmesinin en önemli sebeplerinden birisi işte bu koku. Toprakta yaşayan “streptomyces” isimli bakteri yağmur suyu ile karşılaşıyor, kurak dönemde hayatta kalabilmek için ürettiği bileşik olan geosmin açığa çıkıyor. Bu muhteşem koku her yanı kaplıyor. Yağmur kokusunun adeta bir kokteyl olduğu söyleniyor ve bu kokuya petrichor adı veriliyor. Aslında yağmuru sevmek aslında yağmurun hayatınızda bıraktığı etkiyi sevmeyi, sesini dinlemeyi sevmeyi, kokusunu almayı sevmeyi de içeriyor. Ancak bazı insanların diğerlerine göre bu hisleri daha fazla sevmesinin beyin ile ilgili nedenleri bulunuyor: Anılarımız. Özellikle koku zihnin işleyişi bakımından oldukça güçlü bir hatırlatıcıdır. Yağmurla ilgili bu kadar güçlü pozitif duygular hisseden kişiler, yağmuru geçmişte hissettikleri bazı olumlu duygularla ilişkilendiriyorlar. Zihin yağmurla beraber duyduğu kokuyu geçmişte güvende ve sıcak hissettiği bir anı ile bağdaştırıyor.

Tüm bunları okuduktan sonra ben de bir pluviofil miyim? diye düşünmüş olabilirsiniz. Eğer yağmurlu havalar güneşli havalardan daha konforlu ve güvende hissetmenize sebep oluyorsa, yağmurda ıslanmayı, ıslanıp hasta olmayı dert etmeden dışarıda olup damlalarla bir olmaktan zevk alıyorsanız, gökyüzünün karanlığı size kasveti değil de rahatlığı hatırlatıyorsa, evet bir pluviofil olabilirsiniz. Ancak lütfen sakin olun, henüz bunun bir hastalık olduğu bilgisi gelmedi. Tüm pluviofillere keyifli bir kış geçirmelerini diliyoruz.

Tasarlab