Portföy Nedir? Portföy Yönetimi Nasıl Yapılır?

Finans dünyasında, finans haberlerinde portföy ve portföy yönetimi kavramına sık sık rastlarız. Yatırımcıların varlıklarının toplamını temsil eden bu kavram hakkında daha fazla bilgiye yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Portföy Nedir? 

Bir yatırımcının kazanç sağlamak ve yatırım yapmak için üzerinde tasarruf edebildiği ve elinde tuttuğu finansal enstrümanların toplam değeridir. Bu finansal enstrümanlar döviz, altın, hazine bonosu, hisse senedi, mevduat vb. dir.

Yatırım portföyleri yatırımcının risk alma kabiliyeti ve kazanç beklentisine göre hazırlanır. Portföyün hazırlanışından itibaren işlemlerin görüldüğü tüm süreç portföy yönetimi olarak adlandırılır.

Portföy sahibi olabilmek için aracı kurum ve bankalarda portföy yönetimi sözleşmesi imzalamak gerekir. Yönetim süreci boyunca tüm finansal araçları anlık olarak takip edilir ve performansları gözlenir. Yatırımcı ya da portföy yöneticisi takibi aksattığında sermaye piyasasındaki anlık değişimlerden etkilenir ve risk altına girer. Portföy değişimi değişen piyasalara göre yapılır.

Portföy Yönetimi Nasıl Yapılır? 

Portföy yönetimi, portföy sahibi olan müşterilerin kazanç sağlayabilmesi için vekaleten yapılan işlemlerdir. Müşteri, yönetim yetkisini anlaşmalı kurumun portföy uzmanına devretmek için bir sözleşme imzalar ve vekaleti ona verir. Vekalet alan portföy yöneticisi SPK bildirimiyle portföy yönetim işlemlerine başlar; portföyün hazırlanması, değişimi ve yapılan işlemlerden sorumlu hale gelir.

Portföy yönetimi portföy sahibi olan müşterinin risk alma kabiliyeti ayrıca kendisinin risk profili, kazanç beklentisi, vadesi gibi unsurlara göre şekillenir. Portföyde yer alan finansal araçlar sürekli, anlık olarak takip edilir ve değişen piyasaya göre güncellemeler yapılarak kayıp verilmemeye, kazanç oluşturulmaya çalışılır.

Portföyler çeşitli finansal araçlardan ya da tek bir finansal araçtan oluşabilir. Portföy yatırımı yapılacak piyasa araçları için alt-üst limitler konulabilir ya da serbest yönetim gerçekleştirilebilir.

Portföy Yönetim Sürecinin Aşamaları Nelerdir?

Portföy yönetim süreci 8 aşamalı işlemden oluşur:

Yatırım hedefini belirlemek: Portföy sahibi portföy yöneticisine beklentilerini, yatırım hedeflerini aktarır ve bu doğrultuda portföy oluşturulur.

Piyasa analizi: Piyasa varlıkları öngörülü bir şekilde analiz edilir, potansiyelleri değerlendirilir ve karşılaştırılır.

Varlık tahsisine dair karar: Tahvil, hisse senedi, hazine bonosu gibi varlıklar hakkında oran ve kombinasyon kararı verilir. Asgari risk ve maksimum kazanç hedeflenerek karar alınır.

Portföy Stratejisi: İleriki süreçte öngörülen risklere ve yatırım süresine göre strateji belirlenir.

Menkul kıymet ve yatırım seçimi: Menkul kıymet varlıkları vadesine, likitide esasına, teknik ve temeline, güvenilirliğine göre analiz edilerek portföye eklenir.

Uygulama: Portföy planı, yatırım seçimlerine göre yürütülür.

Değerlendirme: Düzenli aralıklarla portföy değerlendirmesi yapılır. Bu sayede portföyün iyileştirilmesi ve iyi fırsatlara yönelim sağlanır.

Yeniden dengeleme: Portföyün verimini artırmak için varlıklar ve yatırım oranı dengelenir böylece yatırım portföyünde iyileşme sağlanır.

Portföy Yöneticisi Nasıl Olunur?

Portföy yöneticileri mevcut portföyleri analiz eder, küçük ölçekte hizmet veren kurumlara yatırım önerileri verir ve yeni müşterilerin bulunmasını sağlar. Aynı zamanda bireysel müşterilere danışmanlık hizmeti verir ve yönlendirme yapar.

Portföy yöneticisi olmak için belli başlı şartlar aranmaktadır:

  • Üniversitelerin ilgili bölümleri olan İktisat, Ekonomi, Bankacılık ve Sigortacılık veya İşletme vb. bölümlerinden mezun olmak.
  • SEGEM ve BES sertifikalarına sahip olmak
  • Mesleki yeterlilik
  • Yetkinlik
  • Bireysel iletişimin ve kurumsal iletişimin güçlü olması
  • Analiz kabiliyetinin ve raporlama becerilerinin olması.
Tasarlab