Sigortacılık Sektörünü Değiştiren Teknolojik Evrimler

Yeni teknolojilerin diğer sektörlerde olduğu gibi sigortacılık sektöründe de birçok yeniliğe sebep olduğu ve verimlilik ilkesi ile dijitalleşmeye başladığı görünen bir gerçek. Sigortacılara sunulan bu yeni teknolojiler, sigortacıların önümüzdeki yıllar boyunca kendilerini adapte edecekleri teknolojileri oluşturuyor.

Sağlık sektöründe gelişen teknolojiler

Sağlık sektöründe gelişen ve gelişmeye devam eden teknoloji ve yaygınlaşan teknoloji kullanımı sigortacılıkta da yeni bir anlayışın doğmasına ve bu konuda sürekli bir gelişmeye gitti. Yıllar içinde sağlıkta yaygınlaşan bu teknolojik durum sigortacılık sektörünü doğrudan etkiledi ve sigortacıların bu duruma hızlı bir adaptasyon geliştirmesine sebep oldu.

Jeofizik alanında gelişen teknolojiler

Jeofizik alanında yapılan çalışmalar ve bu alanda teknolojinin kullanılarak olası bir depreme dair yapılacak uyarıların mümkün kılınması ihtimali sigortacılıkta yeni bir dönemin başladığını işaret eder. Bu alanda yapılan tüm teknolojik çalışmaların sigortacılar tarafından yakından takip edilmesi ve sürece adapte yeni bir yol çizmesi neredeyse sektör adına hayati önem taşıyor. Sigorta müşterilerinin seçiciliğin bu teknolojik evrimlere göre belirlendiği kabul edildiğinde teknolojiyle adapte çalışan sigortacıların her zaman bir adım önde olduğu kabul edilebilir.

Mobil internet kullanımının artması

Günümüz sigortacılığının adapte olduğu ve her gün olan gelişmelere ayak uydurarak devam ettiği mobil çağ ile birlikte sigortacılık tüm alanlarıyla neredeyse tamamen dijital bir platforma taşındı. Mobil internet kullanımının sektörde verimlilik artırıp, iş yükünü azaltan bir yönü olmasının yanı sıra müşteri odaklı bakıldığında da teknolojiye hakim bir sigortacılık anlayışının daha çok tercih edildiği görülüyor. Neredeyse tüm sektörlerde olduğu gibi sigortacılık sektöründe de teknolojiyi hizmetlerine adapte etmeyen markalar özellikle ‘Y Kuşağı’ tarafından tercih edilmiyor.

Akıllı evler ve sürücüsüz araç teknolojileri

Yüksek mimari özellikler taşıyan akıllı evler ardından sigortacılık sektöründe de bazı değişimler yaşandı. Buna benzer olarak Google ve Tesla gibi teknoloji devlerinin geliştirdiği ve çok yakın zamanda hayatımıza girmesi muhtemel, sürücüsüz araç teknolojisi de sigortacılık sektörü için oldukça önem arz eden bir konu bu tip teknolojik değişimlere göre sigortacılık sektörü de kendi içinde evrimleşiyor. BU evrimler dijital çağa ayak uyduran yeni nesil bir sigortacılık anlayışını doğuruyor.

Tasarlab