Swift Kodu nedir? Swift kodu Nasıl Öğrenilir?

Bankacılık işlemlerinde karşımıza çıkan swift kodu, 1973 yılında kurulmuş ve 1977 yılında çalışmaya başlamış bir sistem. Neredeyse 40 yıldır kullanılan bu sistemin son birkaç yılda bilinir hale gelmesinin sebebi ise uluslararası ticaretin ve uluslararası finansal işlemlerin yoğunluk kazanmasıyla birlikte swift daha sık kullanılmaya başlaması.

Swift Kodu Nedir?

Swift kodu uluslararası bankacılık işlemlerinde transferin güvenliğini, doğru aktarımını ve hızlı olmasını sağlamak için geliştirilmiş bir koddur. Swift kodu ile bankaların döviz hesaplarına transfer gerçeklemesi sağlanır. Kod, bankaya özeldir ve para transferlerinin yanı sıra bankalar arası haberleşmede de kullanılır. 

Daha kısa bir tanımlama gerekirse: swift kodu bir nevi adrese teslim işlem yapılmasını sağlar. 11 haneli bu kodda ilk 4 hanede bankanın kodu, sonraki 2 hanede ülkenin kodu, sonraki hanelerde yerel kod ve şube kodları belirlenir. Bu sayede başka ülkelerden yapılan para transferlerinin hangi ülkede, hangi bankaya ve hangi şubeye aktarılacağı kolaylıkla belirlenir. 

BIC ve Swift Kodları Arasındaki Fark Nedir?

BIC kodu ile swift kodu isimleri gereği farklı kodlar gibi görünse de ikisi de aynıdır ve aynı işlemler için kullanılmaktadır. BIC kodu da bankaların uluslararası işlemlerde kullanabildiği, kendilerine özgü olan kodlardır. 

BIC kodu, Bank Identifier Code (Banka tanımlama kodu) kelime grubunun; swift kodu ise Social for Worldwide İnderbank Financial Telecommunication (Dünya Bankalar Arası Finansal Telekomünikasyon Derneği) kelime grubunun kısalmasıdır. Fakat kodlar ve kodların kullanım amacı aynıdır.

Swift Kodu ve BIC Kodu Ne İşe Yarar?

Swift kodu ya da BIC kodu dünya bankaları arasında yer alabilmek ve yurtdışı bankalarıyla temasta kalmak için mecburi olan kodlardır. Ülkemizde her bankanın swift kodu vardır ve bu kodlar onların dünya bankaları arasında konum alabilmelerini, dünyadaki diğer bankalarla temas kurabilmelerini sağlar. 

Bu kodlar bir bankadan başka bir bankaya döviz transferi yapılabilmesini sağlar ve paranın nereye teslim edilebileceğini belirler. Bu sebeple uluslararası para transferinde kullanımı mecburidir.

Swift kodu gurbetçiler ve uluslararası ticaret yapan kişiler için oldukça önemlidir.

Swift koduyla yapılan işlemlerin masrafları bankadan bankaya ve işlemin hangi kanal aracılığıyla gerçekleştiğine göre değişmektedir. Bu masrafların bilgilerine bankaların masraf çizelgelerinden ulaşabilirsiniz. 

Tasarlab