Temerrüt Nedir? Temerrüde Düşmek Ne Demektir?

Finans ve bankacılık alanında  sık sık duyduğumuz kavramlardan biri de temerrüt terimidir. Aynı zamanda hukuki bir terim olan bu kavram banka ve müşteriler arasındaki bir ödeme probleminin kısa tanımı diyebiliriz. 2019 yılında yapılan değişiklik ve beraberinde gelen finansal düzenlemelerle gündeme gelen temerrüt hakkındaki detaylı bilgilere bu yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Temerrüt Nedir?

Temerrüt, bir bireyin borçlandığı ürünün ödemelerini ya da borç verme yükümlülüğünü hukuka aykırı olarak yerine getirmemesidir. Kısaca, borçlu kişinin ya alacaklı kişinin borçlanma sözleşmesi kapsamında doğan yükümlülüğünü zamanında ve usule göre gerçekleştirmemesi durumudur.

Temerrüde Düşmek Nedir?

Temerrüde düşmek; iflas etmek ya da borcu ödeyemeyecek durumda olmak değildir. Ödemeyi zamanında yapmamak ya da ödemeyi bütünüyle gerçekleştirememek demektir.

Bu kavram genellikle borçluların düşeceği bir durum gibi gözüksede alacaklılar da temerrüde düşebilir. Şöyle ki:

Kredi, borç vb. sözleşmelerde borçlu olarak gözüken tarafın ödeme yapmak gibi yükümlülükleri varsa alacaklı tarafın da borç olarak bahsedilen ürünü borçluya teslim etmek, borcun tahsil edildiğine dair belge düzenlemek gibi yükümlülükleri vardır. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen taraf hangisi ise temerrüde düşen o olacaktır.

Temerrüde düşüldükten sonra, geç de olsa, tarafın yükümlülüklerine yerine getirmesi temerrüdün de sona ermesi anlamına gelir. Fakat aradan geçen sürede “geçmiş günler faizi” işleyecektir. Geçmiş günler faizi yasal olarak uygulanan bir temerrüt faizidir, oranı borcun türüne ve miktarına göre belirlenir.

2019 Temerrüt Değişikliği

2019 yılında yapılan temerrüt değişikliği, hem alacaklıların hem de borçluların gündeminde yer etmişti. Yapılan düzenleme, bilhassa bankadan kredili ürün satın alan kişiler için önemliydi.

11.04.2019 tarihinde yapılan ve Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemede perakende alacaklıların temerrüt tanımı borçlu üzerinden değil işlem üzerinden yapılacağı belirtiliyordu. Yani borçlular yalnızca ödemesini geciktirdikleri ya da yapmadıkları krediler üzerinden temerrüde düşecek, bankadaki tüm borçları temerrüt dahiline alınmayacak.

Temerrüte Düşmekten Nasıl Kurtulunur?

Temerrüde düşmek ileriki yaşamınızda da finansal sorunlar yaşamanıza sebep olabilir. Geçmiş günler faizi gibi ek ödemelerin yanı sıra temerrüde düşen kişinin kredi notunun düşmesi de kredi kullanım durumunu bir o kadar etkileyecektir.

Temerrüde düşmemek için yapılması gereken şunlar:

  • Ödemeleri düzenli yapmak.
  • Sözleşme yükümlülüklerine sadık kalmak.
  • Yükümlü olan ödemelerin tamamını yapmak.
  • Geciken ya da gecikeceği öngörülen ödemelere karşı kayıtsız kalmamak.
  • Eğer ödeme yapılmayacaksa yeni bir ödeme günü sözü vermemek bunun yerine borcun yapılandırılmasını talep etmek.
  • Yapılandırılan borcun ödemelerini düzenli yapmak. 
Tasarlab