Toksik Pozitiflik (İyimserlik) Nedir?

Kendinizi sürekli “Her şey çok güzel olacak” veya “Her şey yoluna girer” ya da “Olumlu ol, daha kötüsü olabilirdi” gibi cümleleri söylerken buluyor, aynı zamanda çevrenizdekilerden sıkça bu tarz cümleler duyuyorsanız toksik pozitifliğin pençesine düşmüş olabilirsiniz.  Bunları söyleyen ya da düşünen kişilerin kötü bir niyeti olduğunu söyleye çalışmıyoruz elbette. Bir yandan pozitif kalmanın inkar edilemez bir gücü bulunduğunu kabul etmek gerekiyor. Fakat diğer yandan da hepimizin bildiği gibi her şeyin fazlası zarar. Aradaki ince çizgiyi belirginleştirmek yaşanan olumsuz duygularla başa çıkabilmede bizi daha avantajlı hale getiriyor. 

Yaşam bize pek çok şey sunuyor, hiçbir zaman tekdüze ilerlemiyor. Bu devinimin içinde elbette olumsuzluklar da yaşanıyor. Yaşam deneyimi bu olumlu ve olumsuz olayların tamamından oluşuyor. Hatta olumsuz yaşantılar çoğu zaman deneyimin tam da kendisini ifade ediyor. 

Toksik Pozitif Olmak Zararlı mıdır?

‘”Ustalık Gerektiren Her Şeyi Kafaya Takmama Sanatı” isimli kitapta Mark Manson, hayatta değerli gördüğümüz her şeyin o durumla ilgili olumsuz deneyimin üstesinden gelindiğinde kazanıldığını ifade ediyor. Olumsuzdan kaçmak veya kaçınmak için yapılan herhangi bir girişimin sadece geri tepeceğini ve mücadeleden kaçınmanın başlı başına bir mücadele olduğunu ifade ediyor. Ayrıca başarısızlığın reddinin aslında başarısızlığı getirdiğini ve utanç duyulanı bastırmanın başlı başına bir utanç biçimi olduğundan bahsediyor.

Bu açıdan bakınca toksik pozitiflik yaşanan her durumda aşırı bir iyimserlik göstererek durumun etkisinin azaltılması, bastırılması ve geçersiz kılınmasını ifade ediyor. İnsan olumsuzluklara maruz kaldıkça onlarla başa çıkma yöntemlerini öğreniyor ve tolerans gösterme seviyesi giderek artıyor. İnsanın kusurlu bir varlık olduğunu ve kıskançlık, öfke, üzüntü gibi duyguların da bizler için olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Hatta hayat, bazen insana kendisini öylesine ya da durduk yere de berbat hissettirebilir. Bütün bunları sahte bir pozitiflik enerjisiyle bastırmak gerçek bir yaşam deneyimini engelliyor. 

Sosyal medyanın da bu yok sayma davranışı üzerindeki etkisi büyük elbette. İnsanların sürekli güzel, çok iyi, aşırı mutlu hissettikleri bir dünyanın içerisinde üzgün hissetmeye yer olmadığını düşünebilirsiniz. Ancak zamanında ve olması gerektiği gibi yaşanmayan olumsuz duygular birikerek daha büyük bir soruna dönüşür ve birden kendinizi ‘’Hayatımdaki her şey yolunda neden bu kadar kötü hissediyorum ki…’’ diye düşünürken bulabilirsiniz.

Toksik Pozitif Nasıl Olunur?

Toksik pozitif olabileceğinizi gösteren bazı işaretleri sıralamak gerekirse:

  • Gerçek duyguları saklamak veya maskelemek
  • Hissedilenleri hissettiği için suçluluk duymak
  • Diğer insanların olumsuz duygu deneyimlerini aza indirgemek ve “boş ver” ya da “olumlu ol’” ifadeleri ile karşılamak
  • Başkalarının olumsuz duyguları deneyimlemelerine izin vermeyerek “daha kötüsü olabilirdi” bakış açısını kazandırmaya çalışmak
  • Üzüntüsünü, hayal kırıklığını ve bunun gibi olumsuz duygu durumları paylaşan kişilerle iletişimi azaltmak
Tasarlab