Torakotomi Nedir?

Göğüs bölgesinde oluşan hastalıklar, burada bulunan organların vücudun diğer organlarını çok daha hızlı etkilemesi sebebiyle, genellikle hayati öneme sahiptir. Kalp ve akciğer hastalıklarının, özellikle kanserin, cerrahi tedavisinde kullanılan Torakotomi operasyonu bu zamana kadar binlerce hastanın hayatını kurtarmıştır.  

Torakotomi Ne Demektir?

Torakotomi ismi toraks (göğüs) kelimesinden türetilen cerrahi operasyonu konu alan tıbbi bir terim-işlemdir. Göğsün açılarak, çeşitli işlemlerin uygulandığı ameliyatın adıdır. Bu cerrahi işlemde göğüs kafesi açılır ve içindeki organ ve dokular üzerinde ameliyat gerçekleştirilir. Torakotomi ameliyatı ile torasik bölgede yer alan akciğer, kalp, özofagus, diyafram gibi organlar tedavi edilebilir. Ameliyatta açık kesi yöntemi ile bölgedeki organlara doğrudan ulaşılır. Aynı zamanda aort yırtılması gibi acil durumlarda da tercih edilir.

Torakotominin uygulandığı hayati durumlar şunlardır:

Akciğer Kanseri: Akciğer kanseri dünyada en sık görülen kanser türlerinden biridir. Hava kirliliği, sigara kullanımı, genetik yatkınlık gibi birçok sebepten ortaya çıkabilir. İyileştirilmesi oldukça zor olan, diğer organlara sıçrama eğiliminde olan akciğer kanserinin cerrahi yöntemlerle tedavi edilmesi için Torakotomi ameliyatı uygulanabilir. Bu sayede akciğer tümörlü dokudan kurtulur.

Kaburga kemiği: Kaburga kemiğinin çıkarılması ya da ameliyat edilmesi için Torakotomi cerrahi uygulanabilir. Travmatik kazalar sonucunda göğüs kafesine ve diğer organlara hasar veren kaburga kemikleri Torakotomi sayesinde düzeltilir. Kimi zaman kaburga kemiğindeki kanser için de uygulanır.

Resüsitasyon: Yeniden canlandırma anlamına gelen resüsitasyon, vücuttaki dolaşıma durduğunda müdahale edilmesidir.  Göğüs travması, kalp, gibi organlar resüsitasyona ihtiyaç duyduğunda Torakotomi cerrahi uygulanabilir.

Torakotomi Çeşitleri Nelerdir?

Torakotominin genel olarak kullanılan 5 çeşidi bulunur.

Lobektomi: Akciğer organı 5 lobdan oluşur (sağda 3, solda 2) Kimi kanser tedavisinde tümörle birlikte tümörün yayıldığı lobu da almak gerekir. Lobektomi, akciğer kanseri cerrahisinde 5 lobdan birinin alındığı işleme verilen addır.

Segmentektomi: Akciğerden üçgen şeklinde bir dokunun çıkarıldığı bir Torakotomi çeşididir.

Rezeksiyon: Yalnızca tümör dokusunun çıkarıldığı Torakotomi işlemidir.

Pnömonektomi: Akciğerin tamamının çıkarıldığı işlemdir. Sağlıklı doku bırakılarak kanserli akciğerin tamamı alınır.

Biyopsi: Kimi zaman akciğer kanserinin teşhisinde ve araştırmasında radyografik görüntüleme cihazları yetersiz kalır. Bu durumda biyopsi yapılması gerekir. Torakotomi ile hastanın göğsü açılır ve doku örneği alınır.

Torakotomi Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Torakotominin esası göğüs bölgesinin kesiyle açılmasıdır. Farklı sebeplerle farklı ameliyatlar için bu cerrahi işlem uygulanır. Bunun yanı sıra Torakotomi’nin yani kesinin de birbirinden farklı prosedürleri bulunur.

Aksiller Torakotomi: Toraksa yani göğüs bölgesine yandan girilir. Hastanın koltuk altından kesi atılır.

Median Sternotomi: Göğüs kemiğinin üzerinden kesi atılır böylece toraksa ön kısımdan ulaşılır.

İnterkostal: Kaburga kemiklerinin arasından kesi atılır ve toraksa alttan ulaşılır. Bu yaklaşım diğerlerine göre daha az risklidir çünkü kas, sinir ve kemik hasarı diğer yöntemlere göre daha az olur.

L Şekli: Hayati tehlikesi olan hastalar için acil durumlarda uygulanan bir kesi yöntemidir. Hastanın toraksına en hızlı şekilde ulaşmak için tercih edilir.

Bu prosedürlerden hangisinin uygulanması gerektiği hastanın durumu, hastalığı, ulaşılmak istenen organ ya da tümöre göre belirlenir. Eğer hastanın akciğerinin sağ ucundaki bir tümöre ulaşılmak isteniyorsa aksiller Torakotomi uygun görülür. Acil müdahale gerekiyorsa L şekli kesi atılabilir, kaburga kemiklerine müdahale edilecekse interkostal kesi atılır.

Bu sayfada yer alan bilgiler sadece kullanıcıları bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza danışmalısınız.

Tasarlab