Yatırım Analizi Nedir? Neden Önemlidir?

Son zamanlarda sıklıkla duyduğumuz yatırım analizi gelişen finans sistemi ve teknolojileri ile yatırımcıların daha risksiz ve kazançlı bir yol izlemelerini sağlıyor. Yatırım yapmayı düşünen ya da yatırımcılık hakkında bilgi edinmeyi seven kişilerin edinmesi gereken bir bilgi olan yatırım analizi hakkında detaylı bilgilere aşağıdaki yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Yatırım Analizi Nedir?

Yatırım analizi, mevcut yatırımcıların ve potansiyel yatırımcıların kuracağı işletme ve girişimlerde, öngörülen ekonomik koşulların göz önüne alınması ile; kar paylarını, dağıtım politikalarını ve hisse senedi fiyatlarındaki gelişmelerin incelenmesidir. Kısaca yapılmış ve yapılacak yatırımların geçireceği yakın sürecin mevcut verilerle analiz edilmesidir.
Bu inceleme ve analizlerle genellikle yatırım değerinin artış ve azalışı, yatırımın kazanç elde etme ve sürdürülebilirlik olasılığı, elde edilmesi mümkün olan kazançların getirdiği yeni yatırım potansiyelleri, yatırımın yatırımcının hedeflerine uygunluğu, kaynak miktarı ve getiri oranları tespit edilmektedir.

Yatırım analizi yapmak isteyen yatırımcılar, bu analizi kişisel olarak yapabildikleri gibi, fon yöneticisi ve yatırım danışanıyla da çalışabilmektedir.

Yatırım Analizi Yaptırmak Neden Önemlidir?

Bir yatırımcının yatırım sürecinde yaşadığı belirsizlikler ve aldığı riskleri göz önünde bulunduracak olursak yatırım yapmanın hiç de kolay olmadığını söyleyebiliriz. Bu süreci hem hedeflerle paralel hem de emin adımlarla yürütebilmek adına yatırım analizinin büyük katkısı olduğunu da söyleyebiliriz.

Bununla birlikte yatırım sürecinde yatırımcının arzuladığı getiriyi sağlayabilmesi için uygun olmayan varlıkların alımından kaçınılması gerekmektedir. Yatırım kaynakları ve satın alınacak varlıkların olası risklerinin tespit edilmesi, hedeflere uygun olup olmadığının belirlenmesi de yatırım analizi ile birlikte yapılarak yatırımcının zarar etme ihtimalinin önüne geçmektedir. Böylece yatırımcının kendi çıkarlarına uygun olan fırsatlara yönelmesi sağlanmaktadır.

Ayrıca yatırım analizi ile birlikte uygun olan yatırım olanaklarının gelecek dönemdeki potansiyelleri değerlendirilerek yatırım faydasının artırılması için yapılması gerekenler belirlenmektedir. Böylelikle yatırımcı, mevcut yatırımlarının ya da yapacağı yatırımların maksimum verime ulaşması için atması gereken adımlardan haberdar olmaktadır.

Yatırım Analizi Türleri

Yatırım analizlerinde öngörülerde bulunma ve olası halleri tespit etme süreci, yatırım yapılacak alanlara göre değişkenlik göstermektedir. Hisse senedi, yatırım fonları gibi menkul kıymetler için yapılan analizler bu varlıkların geçmiş performansları değerlendirilmekte aynı zamanda piyasadaki diğer varlık ve eğilimlerle etkileşimi incelenmektedir. Yaklaşmakta olan piyasa trendlerini tespit edebilmek de doğru yatırımlara yönelebilmek ya da ya da yapılan yatırımların etkileşimini tahmin edebilmek adına önemlidir. Mevcut ya da potansiyel menkul kıymetlerin risk derecesinin yatırım analizi ile birlikte tespit edilmesi varlığın alınması ya da satılması hakkında bilinçli karar alabilmeyi sağlamaktadır.

Girişimcilikle yapılan yatırımlarda ise yapılan girişimlerin gelecek dönemde göreceği rağbeti ve bu rağbeti artıracak ya da azaltacak ihtiyaçları hesaplamak gerekmektedir. Örneğin; bir işletme sahibi olmak isteyen yatırımcının işletmesini kuracağı alanın hangi popülasyona hitap edeceği, alıcı kitlesinin miktarı ve işletmenin kurulacağı mekan ve lokasyonun uygunluğu araştırılmaktadır. Girişimin gerektirdiği sermaye ile birlikte yatırım dönemi ve gelecek dönem maliyetleri, kazanç potansiyeli, satış ve pazarlama teknikleri ve kar oranına da bakılmaktadır.
Taşınmaz mülk olan gayrimenkullerde ise yapılan tespitlerin çoğu gayrimenkulün bulunduğu lokasyon ile araştırılmaktadır. Gayrimenkul yatırımların mülkün mevcut piyasa değeriyle birlikte mülkün bulunduğu konum göz önüne alınarak mülkün gelecek dönemde ne kadar değer kazanabileceği araştırılmaktadır. Bölgenin gayrimenkulü destekleyici özelliklere sahip olması beklenmektedir.

Tasarlab