Yıkıcı Teknoloji ve Yıkıcı İnovasyon Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Son zamanlarda literatüre giren yıkıcı teknoloji ve yıkıcı inovasyon teknoloji dünyasını ve teknolojiye bağlı olan endüstriyi fazlasıyla etkileyen terimlerdir. Yıkıcı teknoloji ve yıkıcı inovasyon teknolojiye, bilime ve endüstriye yön verirken bizlerin de günlük yaşamını etkilemektedir.

Yıkıcı Teknoloji Nedir?

Kendisinden önceki teknolojinin yerini çok hızlı bir şekilde alan teknolojiye yıkıcı teknoloji denmektedir. Örneğin bilgisayar daktilonun yerini alan hızlı teknoloji örneği bir üretimdir. Bununla birlikte yıkıcı teknoloji olarak tanımlanan teknolojik buluşlar ya da üretimler tıp, sanayi, ulaşım, araştırma, üretim gibi birçok endüstriyi de etkilemektedir. Yıkıcı teknolojik bir ürünün-buluşun kullanılmaya başlamasıyla birlikte tüm alanlarda yıkıcı teknolojiye göre güncelleme yapmaları, yeni şartlara uygun dönüşümler yapmaları gerekmektedir.

Yıkıcı Teknoloji Örnekleri:

İnternet: Yıkıcı teknolojilere verilebilecek en iyi örnek internet teknolojisidir. Kullanmaya başlaması itibariyle hızlıca yayılan ve eskinin yerini alan internet endüstri, iş yerleri ve evlerimizde yer bularak ve hayatta tabii olduğumuz her alanı dönüştürerek dünyaya yön vermiştir. İnternet teknolojisi yıkıcı teknolojilerin en etkili olanı denilebilir.

Yapay Zeka: Yapay zeka geliştirildiği ve lansmanı yapıldığı andan beri hızla yayılan yapay zeka üretim sahalarında, araştırma alanlarında da günlük hayatımızda da kendine yer buldu. Yapılan araştırmalar son yıllarda ABD ve Çin başta olmak üzere büyük teknoloji oyuncularının Ar-Ge, birleşme ve satın alma alanlarındaki en büyük yatırımları yapay zeka ve bilişsel zekaya yaptığını gösteriyor.

Yıkıcı İnovasyon Nedir?

Yıkıcı inovasyon daha az kaynağa sahip olan şirketlerin büyük şirketlerin ilgilenmediği alanlarda yenilikçi fikirler üreterek onların seviyesine yükselmesi ya da onların yerine geçmesidir. Özetlemek gerekirse;
Büyük, pazarda söz sahibi olan şirketler Pazar paylarını yükseltmek ya da pazardaki yerini korumak için birçok alanı gözden kaçırabilir ya da bu alanları odak noktadan kopmamak için göz ardı edebilirler. Pazarda yeni var olan ve ivme kazanmak isteyen girişimciler ise büyük şirketlerin göz ardı ettiği bu alanlarda yenilikçi fikirler ortaya koyar ve hayata geçirirler. Eğer hizmet seviyelerini pazardaki büyük şirketlerin hizmet seviyelerine çıkarabildiyseler ve pazardaki yerlerini hızlıca büyütebildiyseler buna yıkıcı inovasyon denmektedir.

Yıkıcı inovasyon üretim ya da hizmetleri pazardaki söz sahibi şirketlerin, göz ardı ettikleri alanların pazar payının büyümüş olması sebebiyle, bu alanlara yoğunlaşmalarına sebep olabilir.

Bununla birlikte yıkıcı inovasyon son yıllarda girişimciliğin popüler stratejilerinden biridir. Fakat yıkıcı inovasyonun kabul görmesi için hizmet verilen alanda popülerleşmesi ve sıklıkla talep edilmesi gerekmektedir.

Yıkıcı inovasyon örnekleri

Snapchat

24 saat sonra silinen paylaşımlar kullanıcılar arasındaki mesajların tekrar görüntülenmemesi ve silinmesi bununla birlikte efekt ve metin düzenleme gibi fotoğraf düzenleme seçenekleriyle popüler olan snapchat uygulaması ilk yıllarında sosyal medyada fazlasıyla popüler olmuştu. Yıkıcı inovasyon örneği olan snapchat diğer sosyal medya uygulamalarına da örnek oldu

Ucuzluk Marketleri

Süpermarket yerine yerel esnaftan alışveriş yapmayı tercih eden kişileri marketlere alıştıran ucuzluk marketleri iç dizaynında ve satış ilkelerinde tümüyle ucuzluğu vaad ederek müşterilerin alışkanlıklarını değiştiren bir girişimdi. Ucuzluk marketleri küçük olmaları, reyonlarının basit olması ile hem süpermarketlerin hem de mahalle market ve bakkallarının en büyük rakibi oldu.

Tasarlab