Z Kuşağı Nedir? Özellikleri Nelerdir?

Kuşak çatışması kavramı, dünya halklarının yaşamına sanayi devrimiyle birlikte girdi diyebiliriz. Endüstri devriminin yapılmasıyla birlikte bilginin daha hızlı yayılması, kültürel etkileşimin ve şehirleşmenin artması, yeni nesillere yeni yaşam tarzları sundukça bir önceki nesillerle daha çok çatışmaya başladılar. Nesiller arasında yaşanan bu farklılıklar her yeni nesilde daha da arttı. Bunların yanı sıra gençlerin üzerindeki çağdaşlaşma, gelişme ve geliştirme sorumlulukları da onları kendi gençlik dönemlerinin fenomenleri haline getirdi. 

Son yılların yeni fenomeni de adlarını sık sık duyduğumuz Z kuşağı. Şu dönem buluğ çağında ve erken yetişkinlik çağında olan bu nesil bir önceki nesil olan X ve Y kuşağına göre oldukça farklı. Çünkü onlar dijital çağın çocukları…

Z Kuşağı Hangi Yılları Kapsıyor

Z kuşağının özelliklerini sıralamadan önce doğum ve büyüme yıllarından bahsetmek ve büyüme-gelişme dönemlerini nasıl geçirdiklerinden bahsetmek daha doğru olacaktır. 

Z kuşağı 2000li yıllar itibariyle doğan, günümüzde 15-23 yaş aralığında olan çocukları kapsıyor. Milenyumda, teknolojinin hayatımızın içine işlediği dönemde büyüyen Z kuşağının bir önceki nesillerle arasında ciddi farklılıklar olmasını da bu koşullar sağlıyor. 

Doğdukları andan itibaren neredeyse her birinin evinde telefon, bilgisayar, tablet olan Z kuşağı ergenlik dönemine girdiklerinde ise sosyal medya uygulamalarıyla karşılaştılar. Günlük yaşamın popüler alışkanlıklarını dijital ve sanal kavramların domine etmesi onların kişisel gelişimini de epey etkiledi. 

Bunların yanı sıra toplumdan çok bireyin ön plana çıkmaya başladığı bir dönemde yaşamaları da karakterlerinin üzerinde ciddi etkilere sebep oldu. 

Z Kuşağı Özellikleri 

Z kuşağının özellikleri büyüme ve gelişme çağında çevrelerinde gelişen değişimlerle oldukça ilgili. Teknolojiyle ve dijital faktörlerle oldukça iç içe büyüyen Z kuşağının zihinsel ve sosyal becerileri, beklentileri de bunlar üzerinden şekillenmiş durumda. 

  • Z kuşağının öne çıkan özelliklerinden biri dijital okuryazarlık. Daha önceki nesiller olan X ve Y kuşakları dijital teknolojiyi sık sık kullansalar da bu kullanımlara çocukluk sonrası başlamış olmaları onları dijital teknolojinin kullanıcıları olmaktan öteye götürmüyor. Z kuşağı ise dijital uygulamaların kullanımında çok daha yetenekli çünkü neredeyse bebeklikten beri bu teknolojinin kullanıcıları. 
  • Analitik ve hızlı düşünme, rasyonel kavramları daha kolay kavrayabilme Z kuşağının özellikleri arasında. Bu yetilerinin gelişmesinde yine teknolojinin ve dijital kullanımların etkisi olduğu düşünülüyor. Farklı boyutları kavrayabilmiş olmaları analitik becerilerini güçlendirmiş durumda. 
  • Z kuşağının sosyal sınırları da kendilerine özgü. Sosyal medya ve teknoloji ile hızlı iletişime geçme imkanına erişen bu kuşak kendilerini ifade etmekte pek zorlanmıyor. İletişime geçmekte, arkadaşlık kurmakta ve kendilerini ifade etmekte de oldukça hızlı ve pratikler. Fakat arkadaşlık, dayanışma, grup kavramları bu hızla ters orantılı şekilde ilerlemiş durumda. 
  • Hızlı iletişime geçen, kolay arkadaşlık kurabilen Z kuşağının zorlandığı nokta ise bu iletişim ve ilişkileri sürdürmek. Toplumdan, gruplaşmadan, arkadaşlıktan çok bireyin ön plana çıktığı, bireyin daha da yalnızlaştığı bir dönemde gelişen Z kuşağının öncelikleri de bu eksende gelişmiş durumda. Her ne kadar hızlı arkadaşlık kursalar da bireysel yaşamak, birey olarak ön plana çıkmak onlar için daha önemli. Özgürlükleri ise vazgeçilmezleri. 
  •  Z kuşağının yaşam görüşleri de bir önceki nesillere göre oldukça farklı. Teknoloji sayesinde şehir ve ülke sınırlarını aşarak dünyanın hemen her kültürünü tanıma fırsatı bulan bu kuşak yerli, geleneksel kavramlardan çok evrensel kavramların peşinden gidiyor. 
  • Çocuk ve ebeveyn ilişkilerinin, çocuk gelişiminin fazlasıyla önemsendiği bir dönemde çocukluk yaşayan; ebeveynleri tarafından üzerlerine titrenen Z kuşağının özgüvenleri de oldukça yüksek. 
  • Z kuşağı kariyer konusunda da farklı düşüncelere sahip. Günümüzden 20 yıl öncesine kadar sabit bir iş yerinde uzun yıllar çalışmak, iş yerinin emektarı olmak bir kariyer zirvesi olarak görülüyordu. Z kuşağı kariyer konusunda biraz daha farklı düşünüyor. Onlar daima yenilik ve daima gelişim istiyorlar. Kariyer basamaklarında hızlı ilerlemek, kariyer yaşamında kendini geliştirerek yeni fırsatlara açık olmak iş dünyasındaki temel görüşleri. Bunun yanı sıra grup çalışmasından çok bireysel çalışmayı önemsiyorlar. 

 

Tasarlab